Hồi thăng thoát mộng kiếp nhân sinh,
Lục đạo trầm mê giấc tội tình,
Thấy lợi danh tròn trong xoáy nghiệp;
Nghe tham dục cuộn giữa điêu linh.
Tiểu nhân hoàn trả ngàn thân tội;
Quân tử được sang vạn bóng hình.
Nhân – quả thăng trầm theo tuế nguyệt
Nguyên thần chuyển thế cõi vô minh.

Con đường Đại Pháp rọi quang minh*
Thiện Nhẫn Chân tu mệnh với hình
Xóm cũ tiên thiên còn đón đợi
Điền xưa xuất thế đóa anh linh
Huyền quan cánh hạc rời mê tục
Diện thể đơn nguyên xóa cõi tình
Trực chỉ tâm này theo Pháp Phật
Hồi thăng thoát mộng kiếp nhân sinh.

Trần Thế Nhân

(*) Pháp Luân Đại Pháp: Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, uy đức và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả hữu duyên có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link sau đây: https://vi.falundafa.org/

Video: Bác sĩ – hành trình chữa bệnh cho chính mình

videoinfo__video3.dkn.tv||4b87923ab__

Ad will display in 09 seconds