‘Vạn sự trên đời đều định sẵn
Khổ cho cuộc sống cứ lo toan!’…
Xưa nay bát ngọc mâm vàng
Đế vương thiên tử hay hàng thứ dân
Thảy do đức – nghiệp xoay vần
Nhân quả hữu báo, Phật Thần chứng minh
Phúc cao mệnh lớn an bình
Nghiệp dày đức mỏng điêu linh tứ bề

Bất bình dễ gặp nhiêu khê
Nhẫn đi một chút, lối về thênh thênh
Tâm mà xao động nổi nênh
Đường tu trắc trở gập ghềnh khó đi
Nhân gian tiếng bấc tiếng chì
Lợi danh tình sắc thị phi sẵn nhiều:
‘Sang giàu kẻ mến người yêu
Cơ hàn nói lý bao nhiêu cũng thừa!’…

Ba gian nhà lá dậu thưa
Tâm mà rộng lớn che vừa thế gian
Muôn ngàn điện các lầu son
Tâm cơ ích kỷ héo hon kiếp người
Thiện lương cảm động đất trời
Ác tà liên lụy cả đời cháu con
Chân thành mới đặng chu toàn
Dối gian lừa mị tính toan hại mình

Ai mà vượt cõi vô minh
Hồi thăng đạo đức Thiên Đình mở ra…

[FB Vô danh cư sỹ]

– Đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả.

Có thể bạn quan tâm:

videoinfo__video3.dkn.tv||c90b7fa55__

Ad will display in 09 seconds