Tu khứ mười điều ác; Thế giới sẽ an hòa; Với từ bi cự đại; Thần đang ở bên ta…

Phật dạy: thời mạt kiếp
Thế giới bại hoại rồi
Mười điều ác lớn nhất
Thế giới phạm cả mười

Con người có thiện niệm
Cái ác sẽ tránh xa
Thiện hành thì may mắn
Thiện báo phúc đầy nhà

Thế nhân mất thiện niệm (1)
Trở thành người nhỏ nhen
Coi nhau như kẻ địch
Thù hận và ghét ghen

Truyền thống bị phá hoại (2)
Văn hóa ắt suy đồi
Phế bỏ nhiều thứ quý
Thành tựu rất lâu đời

Lối sống, tập quán tốt
Còn quý hơn vàng mười
Đức tính, tư tưởng tốt
Để tiếng thơm cho đời

Con người thời cận đại
Đã làm nó rụng rơi
Con người thời hiện đại
Quay lưng hẳn lại rồi

Con người nguyên sơ ấy
Do Thượng Đế tạo ra
Hình hài, phương thức sống
An bài cho từng nhà

Chuyển giới và đồng tính(3)
Còn là người nữa chăng?
Xóa nhòa nam với nữ
Phản “kiệt tác của Thần”

Bây giờ khắp mọi nơi
Ma túy và thuốc lắc (4)
Con nghiện hễ lên cơn
Sẽ làm bao điều ác

Bây giờ khắp đó đây
Đánh bạc và cá cược (4)
Thế giới khác xưa rồi
Tạo ra nhiều nghiệp chướng

Dục vọng của con người
Có khác chi ngọn lửa
Ngọn lửa biết kiềm chế
Luyện nên thép, nên vàng

Ngọn lửa thiếu kiềm chế
Có thể gây “cháy nhà”
Nếu phóng túng ngọn lửa
Ắt bại sản khuynh gia

Hễ giải phóng tình dục (5)
Tình yêu đành chết oan
Nơi kinh doanh thứ ấy
Ác chế ngự hoàn toàn

Xã hội nhiều băng đảng (6)
Có cả “xã hội đen”
Kẻ cướp và chính khách
Khác nhau cách gọi tên

Ai cũng muốn tự chủ (7)
Làm rối loạn cõi người
Làm phản lại đạo lý
Làm ngược cả ý Trời

Mù quáng tin khoa học (8)
Lấy cớ muốn đổi đời
Kỳ thực mượn khoa học
Để đấu Đất, đấu Trời

Người từ hành tinh khác
Mang khoa học đến đây
Muốn thay thế nhân loại
Chiếm cứ địa cầu này

Ai đam mê điện tử
Chúng “buộc chỉ cổ tay”
Thành đồng loại của chúng
Nếu không chóng thì chầy

Dùng kế chia để trị
Khiến thế giới tanh bành
Âm mưu hủy nhân loại
Chúng đã sắp hoàn thành

Kẻ tôn sùng bạo lực (9)
Tâm tranh đấu sục sôi
Mang dòng máu hiếu chiến
Còn đâu bản tính người

Dành rất nhiều tiền bạc
Làm đủ thứ hại người
Chế ra nhiều vũ khí
Buôn cái chết nơi nơi

Người xưa có tín ngưỡng
Xã hội được bình an
Mái chùa cong tịch mịch
Là cái Thiện của làng

Thủa trước các tôn giáo
Dạy cách làm người hiền
Bây giờ thời mạt thế
Chạy theo quyền và tiền (10)

Bởi thế, bao hiểm họa
Đang rình rập quanh ta
Bởi thế mà dịch bệnh
Đang gõ cửa từng nhà

Với Thần, người bất kính
Thần độ lượng bỏ qua
Mau cầu Thần bảo hộ
Thoát khỏi loài quỷ ma

Tu khứ mười điều ác
Thế giới sẽ an hòa
Với từ bi cự đại
Thần đang ở bên ta.

Đoàn Thị Lam Luyến

[Khởi 06.8.2021
Hoàn thành 07.8.2021
]

Chú thích : (1), (2) ….(10) là 10 điều ác mà nhân loại ngày nay mắc phải.