Khi Gia Cát Lượng ở Kinh Châu, ban đêm quan sát thiên tượng, nhìn thấy Tướng Tinh rơi xuống dưới đất. Ông nói: “Chu Du chết rồi”. Đợi đến khi trời sáng, ông đem chuyện thiên tượng đối ứng mà mình quan sát thấy nói lại với Lưu Bị. Lưu Bị phái người đi thăm dò, quả nhiên nhận được tin tức nói rằng Chu Du thật sự đã chết rồi!…

Tự cổ chí kim, vận mệnh con người và chuyện quốc gia đại sự, giống như việc Lưu Bị xưng đế, Ngô Thục liên minh, lửa thiêu Xích Bích, cùng với cái chết của Tào Tháo, Chu Du, Quan Vũ, v.v.. thì ông Trời đều thể hiện qua tinh tượng.

Phương pháp quan sát tinh tượng vô cùng thần kỳ tô điểm thêm màu sắc thần bí cho vận mệnh của các anh hùng Tam Quốc. Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, Gia Cát Lượng căn cứ theo sự đối ứng của các tinh tú, đã dự đoán vận mệnh của những nhân vật anh hùng chính xác đến kinh ngạc như thế nào?

Biết trước Chu Du chết, Lỗ Túc sẽ lên thay thế

Khi Gia Cát Lượng ở Kinh Châu, ban đêm quan sát thiên tượng, nhìn thấy Tướng Tinh rơi xuống dưới đất. Ông nói: “Chu Du chết rồi”. Đợi đến khi trời sáng, ông đem chuyện thiên tượng đối ứng mà mình quan sát thấy nói lại với Lưu Bị. Lưu Bị phái người đi thăm dò, nhận được tin tức nói rằng Chu Du thật sự đã chết rồi. Lưu Bị hỏi Gia Cát Lượng: “Nếu như Chu Du đã chết rồi, vậy bây giờ nên làm thế nào?”, Gia Cát Lượng nói: “Người thay thế Chu Du dẫn binh, nhất định là Lỗ Túc”. Thì ra Gia Cát Lượng đã phát hiện thấy Tướng Tinh trên trời đều tập hợp tại phía đông, ông dự tính lấy lý do chia buồn cho cái chết của Chu Du để đi đến Giang Đông một chuyến, chiêu gọi nhân tài phò tá cho Lưu Bị.

Thời bấy giờ không có điện thoại điện báo, không có phương tiện truyền tin tức thời, Gia Cát Lượng thông qua sự biến hóa của các hiện tượng trên trời mà biết trước cái chết của Chu Du một cách chính xác, còn biết rằng Lỗ Túc sẽ là người thay thế Chu Du dẫn binh. Trước khi Chu Du chết, đã để lại một bức di thư cho Tôn Quyền, tiến cử Lỗ Túc lên thay thế mình. Gia Cát Lượng còn đọc được chính xác dấu hiệu của các hiện tượng trên bầu trời.

Biết trước tướng soái lành ít dữ nhiều, Gia Cát Lượng khóc thương Bàng Thống

Anh hùng Bành Dạng của nước Thục vì nói lời ngay thẳng nên đã mạo phạm đến Lưu Chương, bị Lưu Chương giáng chức xuống làm lao dịch, áp dụng hình phạt “khôn kiềm” (cạo sạch râu tóc, và đeo hình cụ lên đầu), vì vậy mà tóc của Bành Dạng không có đuôi sam. Sau đó Bành Dạng đi đến Phù Thành (nay thuộc Cẩm Dương), được Bàng Thống và Pháp Chính tiến cử, Bành Dạng gặp được Lưu Bị; khi đó Lưu Bị đang dự tính tấn công chiếm Lạc Thành, Bành Dạng nhắc nhở Lưu Bị rằng: “Sao mạc tướng lại không biết địa lý chứ? Hiện nay đội quân đang đến gần sông Phù, nếu kẻ địch làm thoát hết nước sông, cho binh bao vây trước sau, sẽ không một người nào có thể thoát được!”

Bành Dạng lại nói tiếp: “Quan sát thiên tượng, cương tinh ở phía tây, sao Thái Bạch đang ở nơi này, chắc chắn sẽ có chuyện không may mắn. Xin ngài cẩn trọng hành sự”. Thế là Lưu Bị phái người đi mật báo cho hai vị tướng quân phụ trách tấn công là Ngụy Diên và Hoàng Trung, kêu bọn họ sớm tối đều phải tuần tra cẩn thận, đề phòng kẻ địch rút cạn nước sông. Đêm đó kẻ địch tấn công, quả nhiên bắt sống được địch tướng Lãnh Bao đang chuẩn bị tiến hành xả thoát nước sông.

Khi Lưu Bị bày tiệc tiếp đãi Bành Dạng, đột nhiên nhận được lá thư do Gia Cát Lượng phái Mã Lương mang đến. Lưu Bị mở lá thư ra xem, nội dung đại khái trong lá thư muốn nói là, Gia Cát Lượng đêm qua xem Thái Ất Số, biết được hôm nay Cương Tinh tụ tập tại phía tây, ông lại quan sát thiên tượng, phát hiện sao Thái Bạch đang ở địa phận Lạc Thành, tướng soái sẽ lành ít dữ nhiều, ông kêu Lưu Bị phải cực kỳ thận trọng trong việc xuất binh.

Bàng Thống âm thầm suy nghĩ: “Gia Cát Lượng sợ ta chiếm được Tây Xuyên, một mình giành được công lớn, cho nên cố tình viết ra lá thư này để gây cản trở ta chăng?”. Bàng Thống tự mình tiến cử mình, nói rằng: “Bàng Thống ta cũng biết tính toán Thái Ất Số, đã biết Cương Tinh ở phía tây rồi, ông trời hiện thị thiên tượng là muốn kêu chủ công nên chiếm lấy Tây Xuyên, chứ không phải là hung sự. Bàng Thống ta cũng chiêm bốc thiên văn, nhìn thấy sao Thái Bạch đang ở Lạc Thành, trước đó chém đầu Thục tướng Lãnh Bao, đã ứng nghiệm với điềm báo không may”. Bàng Thống khuyên Lưu Bị rằng: “Không được nghi ngờ, phải cấp tốc tấn công”. Dưới sự hối thúc nhiều lần của Bàng Thống, Lưu Bị đưa quân đi tấn công. Kết quả Bàng Thống bị kẻ địch loạn tiễn bắn chết tại Gò Lạc Phượng, quân Thục Hán tổn thất nặng nề.

Khi đó, Gia Cát Lượng đang ở Kinh Châu, đúng vào ngày lễ Thất Tịch, ông bày tiệc thiết đãi các quan nhân. Lúc này, ông đột nhiên nhìn thấy có một ngôi sao ở phía trên hướng chính tây rơi thẳng từ trên trời xuống, một luồng ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Gia Cát Lượng nhìn thấy cảnh tượng này liền vô cùng kinh hoàng, ông ném ly rượu xuống dưới đất, che mắt khóc thương thảm thiết.

Mọi người đều không hiểu vì sao, hoảng hốt hỏi ông đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Lượng nói, ban đầu ông nhìn thấy Cương Tinh ở phía tây, bất lợi cho quân sư, đã viết thư cho Lưu Bị, căn dặn chủ công phòng bị cẩn thận. Ai ngờ rằng đêm nay có một ngôi sao rơi từ bầu trời phía tây xuống, Bàng Thống chắc chắn đã chết. Gia Cát Lượng nói xong, che mặt khóc thương: “Bây giờ chủ công của ta lại mất đi một cánh tay”. Mọi người nghe thấy vậy đều cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng lại không hoàn toàn tin vào những gì Gia Cát Lượng nói. Mấy ngày sau, Lưu Bị phái người đưa thư cho Gia Cát Lượng, kể rõ chuyện Bàng Thống bị quân địch loạn tiễn bắn chết, sự tình vậy là đã rõ.

Tướng Tinh rơi xuống, Quan Vũ và Trương Phi gặp nạn

Tướng Tinh là một trong các thần sát thuộc Bát Tự, Tướng Tinh là cát tinh (sao tốt), là thần sát đại diện cho sự uy quyền, mang ý nghĩa đại diện cho tướng tài. Trong số mệnh của người nào có Tướng Tinh là sẽ rất giỏi văn giỏi võ, cả đời đều nắm giữ uy quyền.

Cha con Quan Vũ thua trận chạy về Mạch Thành, bị Tôn Quyền bắt sống. Quan Vũ và Lưu Bị kết bái đào viên, thề rằng phò tá Hán thất, vì vậy đã từ chối đầu hàng Tôn Quyền. Quan Vũ là một anh hùng hào kiệt, Tôn Quyền vô cùng xem trọng Quan Vũ, có ý muốn dùng lễ nghi đối đãi, khuyên ông quy hàng. Chủ bạ Tả Hàm cho rằng không thỏa đáng, khuyên Tôn Quyền lập tức diệt trừ Quan Vũ để tránh tai họa về sau. Tôn Quyền im lặng một hồi lâu, cuối cùng ra lệnh cho người giết chết cha con Quan Vũ.

Gia Cát Lượng nửa đêm quan sát thiên tượng, nhìn thấy Tướng Tinh rơi xuống mảnh đất Kinh Châu, ông liền biết rằng Quan Vũ nhất định đã gặp nạn rồi. Khi này, Lưu Bị thắp đèn cầy đọc sách trong đêm, đột nhiên cảm thấy thần trí mơ màng, nằm gục xuống bàn ngủ say. Trong giấc mơ, thấy có một cơn gió lạnh thổi vào căn phòng, ngọn đèn cầy bị thổi tắt rồi lại cháy sáng. Lưu Bị ngước đầu lên nhìn thấy Quan Vũ đứng dưới bóng đèn cầy, tránh né Lưu Bị. Lưu Bị có chút khó hiểu, nói rằng: “Ta và hiền đệ tình như cốt nhục, tại sao lại né tránh ta chứ?”, Quan Vũ vừa khóc vừa nói với Lưu Bị: “Mong huynh trưởng khởi binh, báo thù rửa hận cho đệ!’ Nói xong liền biến mất. Lưu Bị bàng hoàng tỉnh dậy từ trong giấc mơ, vội vàng chạy ra phía trước điện, phái người đi mời Gia Cát Lượng đến để giải thích cảnh tượng trong mơ. Gia Cát Lượng đã biết là xảy ra chuyện gì rồi, nhưng lo lắng Lưu Bị sẽ đau lòng quá độ, nên ông cứ chần chừ mãi không chịu nói rõ ràng.

Sau khi Quan Vũ bị giết, Lưu Bị không màng đến lời khuyên can của bá quan, một mực cương quyết ngự giá thân chính đi thảo phạt Đông Ngô, để rửa mối hận trong lòng. Vào một đêm nọ, Lưu Bị đột nhiên vô duyên vô cớ hoảng sợ lo lắng, đứng ngồi không yên. Vì vậy Lưu Bị bước ra khỏi lều, ngước đầu lên nhìn bầu trời, nhìn thấy một ngôi sao phía tây bắc, giống như một cái muỗng lớn, đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Trong lòng Lưu Bị bỗng nhiên khiếp sợ, phái người đi hỏi Gia Cát Lượng ngay trong đêm, hỏi xem đây là điềm báo gì. Gia Cát Lượng hồi đáp rằng: “Sẽ mất đi một vị đại tướng. Trong vòng 3 ngày, chắc chắn sẽ có tin tức truyền đến”. Lưu Bị án binh bất động. Đột nhiên người hầu bẩm tấu, nói rằng chỗ Trương Phi có người gửi đến một tấu chương. Lưu Bị mở ra xem, biết được tin tức Trương Phi bị sát hại, Lưu Bị lớn tiếng gào khóc rồi ngất xỉu ngã xuống đất, mọi người vội chạy đến cấp cứu, Lưu Bị mới tỉnh lại.

Gia Cát Lượng quan sát thiên tượng, biết trước mình sắp chết

Gia Cát Lượng đóng quân tại Ngũ Trượng Nguyên, Tư Mã Ý chỉ cố thủ mà không xuất chiến. Gia Cát Lượng vất vả nhiều ngày nên sinh bệnh, ban đêm ông bước ra khỏi lều trại, quan sát thiên tượng. Nhìn thấy các ngôi sao thay đổi, Gia Cát Lượng vô cùng kinh hoàng, sau đó nói với Khương Duy rằng: “Số ta sắp tận rồi”.

Gia Cát Lượng tiến hành kỳ nhương Bắc Đẩu trong lều (kỳ nhương có nghĩa là cầu xin ông trời ban phước, tránh được tai họa, đây là một phương pháp đặc biệt của Đạo giáo. Kỳ nhương Bắc Đẩu tức là dùng 7 ngọn đèn để làm phép). Ông nói: “Nếu như trong vòng 7 ngày mà ngọn đèn chính không tắt, thọ mạng của ta có thể tăng thêm một kỷ (tức 12 năm); nếu như đèn tắt, ta chắc chắn sẽ chết”. Gia Cát Lượng cầu nguyện liên tục trong 6 đêm, ngọn đèn chính vẫn được thắp sáng, không bị tắt. Tuy nhiên, Tư Mã Ý cũng biết quan sát thiên tượng, đêm đó ông đột nhiên có hứng thú, ngước đầu lên quan sát thiên văn, sau đó vô cùng vui mừng nói với Hạ Hầu Bá rằng: “Ta nhìn thấy Tướng Tinh thay đổi vị trí, Gia Cát Khổng Minh chắc chắn có bệnh, không lâu sẽ chết”. Thế là Tư Mã Ý ra lệnh cho Hạ Hầu Bá đưa lính đi đến Ngũ Trượng Nguyên dò thám tin tức. Đêm hôm đó, Gia Cát Lượng đang ở bên trong lều, đang Bộ Cương Đạp Đẩu (một loại động tác lễ bái tinh tú, thỉnh mời Thần linh của đạo sĩ), thì đột nhiên Ngụy Diên xông vào báo cáo: “Ngụy binh đến rồi!”, bởi vì Ngụy Diên bước đi quá nhanh, tạo thành gió ở dưới chân, không ngờ lại làm tắt ngọn đèn chính. Gia Cát Lượng than rằng: “Sống chết có số, không thể cầu xin thêm nữa!”.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, biết rằng số của mình không còn nhiều nữa, nên đã sắp xếp hàng loạt những chuyện hậu sự. Ông giao một chiếc cẩm nang cho Dương Nghi, bí mật căn dặn Dương Nghi rằng: “Sau khi ta chết, Ngụy Diên chắc chắn sẽ tạo phản. Đợi khi hắn tạo phản, khi ngươi và hắn giao chiến, mới được mở chiếc cẩm nang này ra. Khi đó tự nhiên sẽ có người chém chết Ngụy Diên”.

Trước khi Gia Cát Lượng chết, ông kêu người dìu ông bước ra ngoài lều. Ông ngước đầu quan sát chòm sao Bắc Đẩu, chỉ tay vào một ngôi sao nói: “Đây là Tướng Tinh của ta”, mọi người nhìn theo hướng mà tay ông đang chỉ, nhìn thấy một ngôi sao có ánh sáng mờ nhạt, lung lay như muốn rơi xuống. Gia Cát Lượng căn dặn Dương Nghi, sau khi ông chết không được phát tang, phải làm một cái hòm lớn, đặt xác của ông vào trong cái hòm, và để 7 hạt gạo vào trong miệng ông, thắp một ngọn đèn sáng dưới chân ông. Trong đoàn quân phải  im lặng như thường, tuyệt đối không được tổ chức tang lễ, như vậy Tướng Tinh sẽ không rơi xuống. Tư Mã Ý nhìn thấy Tướng Tinh không rơi xuống, chắc chắn trong lòng sẽ hoảng sợ nảy sinh nghi ngờ, không dám miễn cưỡng tấn công, sau đó các doanh trại có thể từ từ lui binh. Gia Cát Lượng dùng mưu kế này đã giúp cho quân Thục rút lui một cách an toàn.

Theo Vision Times
Châu Yến biên dịch

Có thể bạn quan tâm:

Vì sao người Việt Nam ai cũng yêu thích “Tam Quốc diễn nghĩa”?

videoinfo__video3.dkn.tv||0c8c3af20__

Ad will display in 09 seconds