Đoàn Thị Lam Luyến

Đều là người hay chữ
Tiếc hương và lụy hoa
Giá ông Trời run rủi
Thì đã chung một nhà

Con tôi đi làm xa
Bạn vẫn thường thăm hỏi
Tôi sống với mẹ già
Bạn vẫn thường lui tới

Thấy tôi rất bận việc
Có khi bạn quét nhà
Có khi bạn nấu nước
Có khi bạn tưới hoa

Tôi “trở dạ” câu thơ
Gửi cho bạn “cắt rốn”
Bạn thẩm thơ thật tài
Thơ tôi thường “chóng lớn”

Biết tôi hay tắm muộn
Nhắn tin: bạn la trời
Nếu bạn có “con chấy”
Hẳn nào cũng “cắn đôi”

26.04.2021
ĐTLL

Có thể bạn quan tâm:

Video: Hành trình tâm linh của Hoa hậu thế giới Canada

videoinfo__video3.dkn.tv||461ac4c03__

Ad will display in 09 seconds