Từ 1/11, ngành hàng không sẽ thực hiện chính sách bồi thường cho hành khách khi chuyến bay bị hủy hoặc chậm kéo dài.

Theo Thông tư là 27/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 36/2014/TT-BGTVT và Thông tư 14/2015/TT-BGTVT, hãng bay phải thông báo cho hành khách khi chuyến bay bị chậm 15 phút trở lên.

Như vậy, hãng bay phải thông báo lý do việc chậm chuyến; thời gian cất cánh dự kiến hoặc kế hoạch bay thay thế; kế hoạch phục vụ hành khách; bộ phận trợ giúp hành khách.

Hãng vận chuyển cũng phải xin lỗi hành khách vì chậm, hủy chuyến.

Trong thời gian hành khách chờ đợi, hãng bay phải phục vụ ăn uống tùy theo thời gian chậm, hủy chuyến.

Cụ thể, chậm từ 2h phải phục vụ nước uống; từ 3h trở lên phải phục vụ ăn; từ 6h trở lên đối với chuyến bay từ 7h đến trước 22h phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của sân bay.

Trường hợp chậm trên 6h vào ban đêm từ 22h hôm trước đến trước 7h hôm sau, nếu được sự đồng ý của hành khách, hãng phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương hoặc giải pháp thay thế.

Đồng thời, hãng hàng không có trách nhiệm chuyển đổi hành trình của hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của mình để hành khách tới được điểm cuối của hành trình một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Bộ Giao thông Vận tải căn cứ vào độ dài đường bay cũng quy định 4 mức bồi thường đối với chuyến bay trong nước và 4 mức đối với chuyến bay quốc tế.

Đối với đường bay trong nước, mức bồi thường hủy, chậm chuyến kéo dài là từ 200.000 đồng/người/đường bay dưới 1.000 km, 400.000 đồng/người/đường bay từ 1.000 km.

Đối với đường bay quốc tế, mức bồi thường từ 25 USD/người/đường bay dưới 1.000 km, 150 USD/người/đường bay trên 5.000 km.

Việc bồi thường được thực hiện bằng tiền mặt, vé miễn cước hoặc chuyển khoản cho hành khách. Cảng vụ hàng không có trách nhiệm giám sát việc bồi thường cho hành khách.

Tuy nhiên, hãng hàng không được miễn trừ nghĩa vụ trả tiền bồi thường ứng trước không hoàn lại trong trường hợp hành khách được vận chuyển miễn phí; hành khách được vận chuyển theo giá giảm áp dụng đối với nhân viên hãng hàng không, nhân viên đại lý của hãng hàng không, đối tác, bạn hàng sử dụng vé miễn giảm cước.

Một chuyến bay bị chậm kéo dài, sau đó hủy thì việc bồi thường ứng trước không hoàn lại chỉ áp dụng 1 lần.

Khôi Minh