Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí BOT cầu Đồng Nai 7 năm 8 tháng 16 ngày vì nhà đầu tư đã tính sai lưu lượng xe và xác định sai tổng mức đầu tư. Hiện tại doanh thu của BOT đang trên đà tăng trưởng mạnh.

Đây là một trong những nội dung quan trọng của Kiểm toán Nhà nước trong thông báo kết quả kiểm toán dự án BOT xây dựng cầu Đồng Nai mới và đường nối hai đầu cầu, theo Tuổi Trẻ.

Theo một phụ lục hợp đồng do Bộ Giao thông – vận tải ký với Tổng công ty Xây dựng số 1, thời gian thu phí dự án BOT cầu Đồng Nai và đường nối hai đầu cầu là 18 năm 4 tháng 10 ngày.

Tuy nhiên, theo kết quả kiểm toán thì thời gian thu phí dự án BOT cầu Đồng Nai là 10 năm 7 tháng và 24 ngày.

Chính vì vậy, Kiểm toán Nhà nước đã đề nghị giảm thời gian thu phí 7 năm 8 tháng 16 ngày như đã nói ở trên.

BOT cầu Đồng Nai thu phí lố hơn 7 năm 8 tháng? - Ảnh 1.
Trạm thu phi cầu Đồng Nai sau một vụ tai nạn. (Ảnh: Sơn Định)

Nguyên nhân giảm thời gian thu phí dự án BOT cầu Đồng Nai mới và đường nối hai đầu cầu là do chủ đầu tư tính toán sai lưu lượng xe lưu thông trên tuyến và xác định sai tổng mức đầu tư dự án.

Cụ thể, khi ký kết phụ lục hợp đồng hai bên đã không căn cứ vào số liệu thu phí thực tế của tháng 4 và tháng 5/2015 tại trạm thu phí cầu Đồng Nai để tính toán phương án tài chính mà lại căn cứ vào kết quả đếm lưu lượng xe 3 ngày của tháng 7/2014, và 3 ngày đến xe của tháng 11/2014 do đơn vị tư vấn thực hiện.

BOT cầu Đồng Nai thu phí lố hơn 7 năm 8 tháng? - Ảnh 2.
Trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai. (Ảnh: Sơn Định)

Theo Kiểm toán Nhà nước, điều này dẫn đến lưu lượng xe ghi trong phương án tài chính của phụ lục hợp đồng không sát với lưu lượng xe lưu thông thực tế.

Qua kiểm tra thực tế đề án thu phí tại trạm thu phí BOT cầu Đồng Nai, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy việc theo dõi hạch toán doanh thu thu phí được nhà đầu tư quản lý chặt chẽ.

Doanh thu thu phí thực tế tại trạm BOT cầu Đồng Nai tăng so với phương án tài chính được lập như sau:

Năm 2015 đạt 480,5 tỷ đồng, tăng 20%.

Đến năm 2016 doanh thu đạt 533,94 tỷ đồng, tăng 30,31%.

Trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 554,6 tỷ đồng, tăng bình quân 58,3%.

BOT cầu Đồng Nai thu phí lố hơn 7 năm 8 tháng? - Ảnh 3.
Đoạn ngã tư Vũng Tàu nằm trong dự án cầu Đồng Nai. (Ảnh: Sơn Định)

Hơn nữa, phương án tài chính trong phụ lục hợp đồng chỉ tính đến vốn chủ sở hữu và vốn vay huy động của Tổng công ty Xây dựng số 1, mà không tính đến nguồn thu tại trạm thu phí Sông Phan (quốc lộ 1) mà nhà đầu tư được hưởng trong thời gian xây dựng dự án theo cam kết hợp đồng BOT.

Theo tính toán của cơ quan kiểm toán, số tiền nhà đầu tư thu về sau khi trừ chi phí quản lý, duy tu trong thời gian xây dựng dự án BOT là 176,89 tỷ đồng.

Mặt khác, khi điều chỉnh phụ lục hợp đồng, Bộ Giao thông – vận tải và nhà đầu tư chưa rà soát số liệu chi phí vốn đầu tư thực tế để điều chỉnh phương án tài chính dự án, nên số vốn đầu tư ghi trong phương án tài chính cao hơn vốn đầu tư thực tế 213,2 tỷ đồng.

Những nguyên nhân nêu trên đã làm tăng chi phí vốn đầu tư dự án BOT cầu Đồng Nai và đường nối 2 đầu cầu, làm tăng tỉ suất chiết khấu dự án, tăng thời gian hoàn vốn dự án.

Đức Huy