Xin hỏi nếu thấy người gặp nạn giữa đường mà tôi không giúp đỡ vì phải có mặt gấp ở cuộc họp của công ty thì có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? (Lê Quỳnh, Bắc Ninh).

Theo quy định trong bộ luật hình sự thì việc không cứu giúp người ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng khi có đủ các dấu hiệu thỏa mãn cấu thành tội phạm thì có thể bị truy cứu hình sự về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng” được quy định tại Điều 102.

Người nào thấy người khác đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, tuy có điều kiện mà không cứu giúp dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 1-5 năm:

– Người không cứu giúp là người đã vô ý gây ra tình trạng nguy hiểm.

– Người không cứu giúp là người mà theo pháp luật hay nghề nghiệp có nghĩa vụ phải cứu giúp.

Nếu phạm tội dẫn đến hậu quả 2 người trở lên chết, thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Bên cạnh đó, người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Như vậy, trong trường hợp này, nếu bạn thấy người bị nạn ở trong tình trạng nguy hiểm, có điều kiện nhưng không cứu giúp (do phải đến công ty gấp) dẫn tới người bị nạn chết thì bạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với tội danh trên.

Trong trường hợp bạn không cứu giúp người bị nạn nhưng người đó không chết (trường hợp được người khác cứu) thì bạn sẽ không bị truy cứu hình sự về tội phạm trên.

Tuy nhiên, bạn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không cứu giúp người bị nạn (tai nạn giao thông) từ 500.000-1 triệu đồng theo quy định tại điểm đ, khoản 3, Điều 11 của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Vũ Loan