Nợ thuê đất lên tới 658 tỷ đồng, đến nay, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình mới thực hiện nộp trên 35 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Trao đổi với báo Thanh Niên, lãnh đạo Cục thuế Hà Nội cho biết, từ năm 2017, Cục Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành của thành phố xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo thu, truy thu tiền thuê đất đối với Khu liên hợp Mỹ Đình. Thanh tra Chính Phủ cũng đã có kết luận, kiến nghị đơn vị phải nộp tiền thuê đất và tiền chậm nộp đối với việc cho thuê, liên doanh, liên kết trong giai đoạn từ năm 2009 – 2018.

Hiện nay, Cục Thuế TP. Hà Nội đã ban hành các quyết định cưỡng chế bằng hình thức phong tỏa tài khoản và hình thức thông báo hoá đơn không có giá trị sử dụng đối với Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình.

Cơ quan thuế sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế để đôn đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình nộp tiền thuê đất, tiền chậm nộp và xử lý theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan thuế đã đôn đốc thu nộp vào ngân sách nhà nước số tiền thuê đất của Khu liên hợp là trên 35 tỷ đồng trong tổng số nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp là 658 tỷ đồng.

Trước đó, kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công tại Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình giai đoạn 2009-2018 cho biết đơn vị này đã để phát sinh hàng loạt sai phạm nghiêm trọng dẫn đến thất thoát lớn ngân sách Nhà nước.
Tổng số tiền sai phạm bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra là khoảng 777 tỷ đồng, trong đó, riêng tiền thuế đất chưa nộp và chậm nộp là 658 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến nay, Khu liên hợp thể thao quốc gia mới nộp vào ngân sách hơn 5% số tiền thuế đất phải nộp (bao gồm cả tiền chậm nộp).

Những sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra như vừa đề cập ở trên đều liên quan đến trách nhiệm của nguyên giám đốc Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa – người sắp phải tiến hành kiểm điểm theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm: