Hỏi: Năm 2008, gia đình tôi được xã cấp 30 m2 đất và xây dựng nhà tình nghĩa. Hiện tại, con tôi muốn vào TP. HCM sinh sống. Vậy tôi có thể bán, chuyển nhượng ngôi nhà này được không? (Nguyễn Thị Lý, Hòa Bình) 

Trả lời:

Theo Khoản 1 Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014, nhà ở muốn giao dịch mua bán, cho thuê mua, tặng cho… phải có đủ điều kiện:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  • Không thuộc diện đang có tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở có thời hạn.
  • Không bị kê biên để thi hành án hoặc không bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Không thuộc diện đã có quyết định thu hồi đất, có thông báo giải tỏa, phá dỡ nhà ở của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, Khoản 1 Điều 167 và Khoản 1 Điều 168 Luật đất đai nêu rõ, người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho, thế chấp… khi có Giấy chứng nhận.

Hiên nay, chưa có quy định nào của pháp luật cấm bán nhà tình nghĩa. Do đó, với trường hợp trên, nhà tình nghĩa của bà vẫn có thể được bán, chuyển nhượng nếu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền, nhà ở không có tranh chấp, khiếu nại; không bị kê biên để thi hành án…

Tùng Anh (Tổng hợp)