Hỏi: Tôi có một căn nhà ở xã hội (đã trả hết nợ và có sổ đỏ được hơn 6 năm) Hiện nay, do muốn chuyển vào TP. HCM sinh sống nên tôi cần bán. Tôi muốn bán ra thị trường để giá cao hơn nhưng nhưng hàng xóm nói chỉ được chuyển nhượng cho người thuộc diện chính sách. Vậy tôi có được bán nhà cho người ngoài không? (Lê Thị Tám, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định 188/2013/NĐ-CP và Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP, trong thời hạn chưa đủ 5 năm kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở xã hội, nếu bên mua có nhu cầu bán lại, chỉ được phép thanh lý cho chủ đầu tư hoặc đối tượng được mua nhà ở xã hội, với số tiền không vượt quá giá bán nhà cùng loại tại cùng địa điểm.

Sau 5 năm, kể từ thời điểm trả hết tiền mua và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người mua nhà ở xã hội có thể bán lại theo cơ chế thị trường. Giá bán nhà do các bên tự thỏa thuận.

Ngoài ra, trình tự, thủ tục bán nhà được thực hiện như bán nhà ở giữa cá nhân với cá nhân. Bên bán còn phải nộp lại tiền sử dụng đất và nộp thuế thu nhập cho Nhà nước theo quy định tại Khoản 5, Điều 62 Luật Nhà ở và Khoản 4, Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Theo thông tin bà cung cấp, nhà ở xã hội đã trả hết tiền mua và có sổ đỏ 6 năm, do đó chủ sở hữu có quyền bán, chuyển nhượng cho người có nhu cầu theo giá thị trường. Bên cạnh thủ tục mua bán nhà đất thông thường, bà nộp thêm thuế thu nhập cá nhân và 50-100% giá trị tiền sử dụng đất cho Nhà nước.

Bảo Hà (Tổng hợp)