Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Nghệ An, năm 2020-2021, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên không tiếp dân đầy đủ.

Báo Dân Trí đưa tin, Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa có kết luận về “Công tác điều hành, quản lý Ngân sách tại huyện Hưng Nguyên, trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại huyện Hưng Nguyên”.

Theo kết luận, năm 2020-2021, ông Lê Phạm Hùng, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên chưa sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện đầy đủ số kỳ tiếp dân định kỳ theo quy định mà ủy quyền cho Phó Chủ tịch huyện (năm 2020 ủy quyền 2 kỳ, năm 2021 ủy quyền 6 kỳ).

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng nêu, việc xử lý đơn khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh của huyện Hưng Nguyên chưa thực sự chính xác, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình giải quyết không đúng quy trình, công dân không đồng ý với kết quả giải quyết và tiếp tục gửi đơn kéo dài.

Việc theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Ban tiếp công dân huyện và một số phòng, ban còn lúng túng, có lúc chưa phân định rõ ràng về nội dung đơn khiếu nại, tranh chấp đất đai, dẫn đến kết quả giải quyết ở một số đơn vị còn chậm theo quy định.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, UBND huyện Hưng Nguyên không xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 là chưa chấp hành tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; về chế độ thông tin báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng có lúc còn thực hiện chậm thời gian…  

Liên quan đến việc tiếp dân, trước đó, theo thông tin báo chí, ngày 13/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 2016 – 2021”.

Tại cuộc họp, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết có 4 tỉnh gồm Bắc Ninh, Đồng Nai, Kiên Giang, Nghệ An không có số liệu tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh.

Có thể bạn quan tâm: