Phó chủ tịch TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành văn bản về việc thực hiện các giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn. Phó chủ tịch yêu cầu chú trọng phân loại rác thải tại nguồn và ưu tiên áp dụng công nghệ hiện đại thay thế chôn lấp. Trong nội dung văn bản nói mức phí sẽ được tính theo khối lượng, hoặc thể tích chất thải của mỗi hộ gia đình theo báo Zing.

Nguồn tin trên cho hay, Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đẩy mạnh hệ thống thu gom chất thải rắn tại nguồn ở các khu trung tâm thương mại, căn hộ, chung cư, văn phòng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng; quy hoạch điểm tập kết, trung chuyển rác thải tập trung bảo đảm vệ sinh.

Sở Xây dựng, Sở Tài chính xây dựng lộ trình tăng dần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, giảm hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Hình thức và mức kinh phí thu gom, xử lý của hộ gia đình, cá nhân phải được tính trên khối lượng hoặc thể tích chất thải theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Công an thành phố tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về môi trường trong hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

Phải tăng phí để hạn chế mức hỗ trợ từ ngân sách

Như trang huephuongvn đưa tin trước đó, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách nói rằng, Việt Nam gặp trở ngại rất lớn trong việc phân loại rác tại nguồn do người dân bán các loại chất thải rắn như: chai nhựa, giấy, sắt vụn cho người thu mua phế liệu, thay vì phân loại cho các đơn vị thu gom. Bên cạnh đó, phí thu gom rác thải sinh hoạt của người sinh sống và các hộ gia đình trong các thành phố vẫn còn thấp so với mức thu nhập trung bình của hộ gia đình tỉ lệ này chiếm từ 0,1% – 0,2%, thấp hơn khoảng 8 lần so với mức trung bình của thế giới (0,98%).

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, như thống kê ở Hà Nội thì mức phí trung bình mà một người phải trả để thu gom rác sinh hoạt là 6.000 đồng/người/tháng ở nội thành và 3.000 đồng/người/tháng ở ngoại thành. Tính ra mức thu này là thấp, không đủ chi phí cho hoạt động thu gom rác và tạo thêm áp lực nên việc vận chuyển và xử ý chất thải rắn. Nhiều đơn vị phải bù lỗ bằng các hoạt động kinh doanh khác hay cắt giảm chi phí nhân viên. Do vậy ngân sách thành phố vẫn phải hỗ trợ khá lớn.

Từ đó nhóm nghiên cứu đề ra kế hoạch phải tăng mức thu phí. Mức phí có thể điều chỉnh phù hợp bằng toàn bộ chi phí quản lý chất thải rắn do các đơn vị phát sinh, tiến tới người dân phải chịu trách nhiệm về lượng chất thải rắn phát sinh bao gồm chi phí quản lý từ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trong sinh. Khởi điểm có thể nâng mức phí hiện tại là từ 0,2%  bình quân thu nhập một hộ lên 0,3 – 0,5% và tiếp sau đó sẽ bằng với mức bình quân thế giới. Nếu như được áp dụng thì chi phí này có thể nâng lên khoảng 20 nghìn đồng một người, 80 nghìn đồng một hộ/tháng.

Có thể bạn quan tâm: