Để giảm ùn tắc giao thông, Tp.Hà Nội vừa đề xuất với Bộ Giao thông Vận tải thu phí ô nhiễm môi trường và phí phương tiện xe cơ giới đường bộ vào một số khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông.

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, thành phố vừa đề xuất chủ trương lập đề án thu phí phương tiện cơ giới đi vào khu vực ùn tắc giao thông ở nội thành.

Theo ông Viện, đây là đề xuất đã nêu trong đề án và nghị quyết 04 của Tp.Hà Nội. Tuy nhiên, trong Luật Phí và lệ phí chưa quy định loại phí này. Vì vậy, Sở đề xuất lên Bộ GTVT để Bộ nghiên cứu trình Chính phủ và Quốc hội.

Năm 2017, UBND Tp.Hà Nội hoàn thiện đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đến tháng 7/2017, HĐND Tp.Hà Nội đã thông qua đề án này và ban hành thành nghị quyết có hiệu lực.

Việc thu phí phương tiện vào khu vực ùn tắc nằm số 3 trong 6 giải phải về quản lý phạm vi hoạt động của phương tiện tham gia giao thông.

Theo ông Viện, sáng kiến giải pháp này không quá mới. Đến nay, trước thực trạng ùn tắc giao thông và hạ tầng giao thông của Hà Nội, Sở GTVT tiếp tục nêu đề xuất này lên cơ quan cấp trên xem xét quyết định.

Một lãnh đạo Bộ GTVT cho biết, giải pháp trên nhiều nước trên thế giới đã thực hiện. Song vướng mắc ở chỗ, trong danh mục theo Luật Phí và Lệ phí của Việt Nam hiện nay không có loại phí này.

Do đó, Bộ GTVT ghi nhận đề xuất của Hà Nội để kiến nghị Chính phủ, tiếp đó tổng hợp ý kiến bộ ngành liên quan để Chính phủ trình Quốc hội xem xét trong thời gian tới.

Thế Tam