Hỏi: Chồng tôi là công nhân cho nhà máy và bị tai nạn khi làm việc, mất ngón út, được xác định suy giảm 10 % khả năng lao động. Anh ấy đã tham gia BHXH được 13 năm liên tục. Vậy mức bồi thường và trợ cấp được quy định như thế nào? (Minh Nguyệt, Hà Nam)

Trả lời:

Căn cứ Điều 45 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015, người lao động tham gia BHTNLĐ (bảo hiểm tai nạn lao động), BNN (bệnh nghề nghiệp) được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau:

  • Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; kể cả khi thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc bao gồm: nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh.
  • Suy giảm khả năng lao động từ 5 % trở lên do bị tai nạn.

Bên cạnh đó, tại Khoản 4, Điều 38, người sử dụng lao động có trách nhiệm bồi thường cho người bị tai nạn lao động (mà không hoàn toàn do lỗi của chính người này gây ra) với mức như sau:

  • Ít nhất bằng 1,5 tháng tiền lương nếu bị suy giảm từ 5-10 % khả năng lao động. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 11-80 %, cứ tăng 1 % được cộng thêm 0,4 tháng tiền lương.
  • Ít nhất 30 tháng tiền lương cho người bị suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên hoặc cho thân nhân người bị chết do tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp.

Về trợ cấp tai nạn lao động của BHXH, theo Điều 48 Luật An toàn vệ sinh lao động, người bị suy giảm khả năng lao động từ 5-30% được hưởng trợ cấp một lần, với mức trợ cấp một lần:

  • Suy giảm 5 % khả năng lao động thì được hưởng 5 lần mức lương cơ sở. Sau đó, cứ suy giảm thêm 1 % thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở.
  • Người lao động còn được hưởng thêm trợ cấp tính theo số năm đã đóng vào Quỹ BHTNLĐ, BNN. Từ một năm trở xuống, được hưởng 0,5 tháng lương, cứ thêm mỗi năm đóng vào quỹ được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng vào quỹ của tháng liền kề trước tháng bị tai nạn lao động.

Trường hợp bị tai nạn lao động ngay tháng đầu đóng vào quỹ hoặc có thời gian tham gia gián đoạn sau đó trở lại làm việc thì tiền lương làm căn cứ tính khoản trợ cấp này là tiền lương của chính tháng đó.

Theo thông tin bạn cung cấp, chồng bị tai nạn khi làm việc dẫn đến mất ngón út và suy giảm 10% khả năng lao động. Như vậy, chồng bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ tai nạn lao động.

Công ty sẽ bồi thường cho chồng bạn với mức thấp nhất là 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Ngoài ra, BHXH, Quỹ BHTNLĐ, BNN phải chi trả hưởng trợ cấp tai nạn lao động 1 lần với mức hưởng được tính theo quy định.

Hồng Hoa (Tổng hợp)