Hỏi: Đất nhà tôi trên sổ đỏ có diện tích 400 m2, sử dụng đã lâu, ranh giới và các mốc giới không đổi. Tuy nhiên, khi Nhà nước thu hồi và cán bộ vào đo đạc diện tích chỉ khoảng 375 m2. Do đó, gia đình tôi chỉ được bồi thường theo số liệu thực tế, như vậy có đúng không? (Minh Huệ, Thanh Hóa)

Trả lời:

Theo Điều 12, Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, trường hợp thu hồi mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất:

  • Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn số liệu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.
  • Nếu diện tích thực tế lớn hơn số liệu ghi trên giấy tờ do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác, hoặc người sử dụng đất không kê khai hết diện tích, nhưng toàn bộ ranh giới được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không lấn chiếm… bồi thường theo diện tích thực tế.
  • Nếu diện tích thực tế nhiều hơn số liệu ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được UBND xã phường xác nhận diện tích nhiều hơn do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo thực tế.
  • Đối với phần diện tích đất nhiều hơn thông tin ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, mà diện tích đó do hành vi lấn chiếm mà có thì không được bồi thường.

Theo thông tin bạn cung cấp, sổ đỏ đã ghi nhận diện tích đất là 400 m2, nhưng trên thực tế chỉ khoảng 375 m2, nhỏ hơn thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Như vậy, việc bồi thường theo diện tích đất thực tế là đúng quy định.

Tùng Anh (Tổng hợp)