Hiện, nhiều tổ chức bị xâm phạm quyền lợi nhưng chỉ có thể kiến nghị mà không có quyền tố cáo. Số đơn thư của pháp nhân gửi tới các cơ quan xử lý cũng bị trả lại nhiều.

Sáng 8/11, thảo luận về dự thảo Luật tố cáo, đại biểu Ngọ Duy Hiểu (Hà Nội) cho rằng, cần mở rộng chủ thể được tố cáo, cho phép các tổ chức được phép tố cáo, theo Báo Lao động.

Theo ông Hiểu, hình thức kiến nghị phản ánh của pháp nhân không có đầy đủ 7 quyền của người tố cáo như theo luật nên cơ quan chức năng thường trì hoãn việc giải quyết, đúng sai cũng không quan trọng.

Đồng thời, luật hành chính và luật hình sự đều quy kết được trách nhiệm của pháp nhân nên hoàn toàn có thể xử lý được trường hợp tổ chức tố cáo sai.

Trường hợp khi tổ chức tố cáo, người ký đơn tố cáo phải được ủy quyền, do đó, không thể đưa ra lý do tổ chức thì không có quyền tố cáo và không nhận đơn của tổ chức.

Ông Hiểu cũng đề nghị giao cho cơ quan công an việc phân cấp bảo vệ người tố cáo trong từng trường hợp, để tăng tính răn đe đối với người bị xử lý về hành vi bị tố cáo. Đồng thời, cần cấm hành vi rút đơn tố cáo do bị mua chuộc dụ dỗ để nâng cao ý thức của người tố cáo.

Điều 7 Luật Tiếp công dân (TCD) quy định: Khi đến nơi TCD, người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có quyền trình bày về nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; được hướng dẫn, giải thích về nội dung liên quan đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của mình; khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật của người TCD; nhận thông báo về việc tiếp nhận, kết quả xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trường hợp người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh không sử dụng thông thạo tiếng Việt thì có quyền sử dụng người phiên dịch; các quyền khác theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, theo Báo Thanh tra.

Thanh Thanh (TH)