Lúc trước, tôi có mua mảnh đất nhưng không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chỉ có giấy tờ viết tay (có công chứng của xã). Vậy tôi có thể chuyển nhượng mảnh đất cho con trai được không? (Văn Phú, Hải Dương)

Theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho… khi đủ điều kiện sau đây:

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai và văn bản chứng minh đủ điều kiện nhận, thừa kế.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.

– Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, mảnh đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không thể chuyển nhượng, tặng cho con trai hay người khác.

Theo Khoản 1,2,3 và 4 Điều 100 Luật Đất đai, trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở không phải nộp tiền sử dụng đất gồm:

– Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

– Hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất chứa chữ ký của các bên có liên quan, đất không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Với trường hợp trên, mảnh đất có tờ viết tay có chứng nhận của xã, phường về việc sở hữu, do đó người sử dụng đủ điều kiện để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng, không được chuyển nhượng
Trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. (Ảnh: iland)

Để yêu cầu được cấp giấy chứng nhận, người sử dụng cần chuẩn bị và nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân xã, phường trực tiếp quản lý mảnh đất. Hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Giấy tờ viết tay có công chứng của xã, phường về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước đó.

– Bản sao các giấy tờ chứng minh đã thực hiện các nghĩa vụ của chủ sở hữu đất với nhà nước như biên lai thu phí hàng năm…

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dùng có thể chuyển nhượng, tặng cho mảnh đất cho con trai.

Huyền Hương