Đối với việc Chính phủ Việt Nam mới đưa ra thông điệp xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động, chú trọng tăng cường hoàn thiện thể chế, Đại sứ Anh – Giles Lever cho rằng, Chính phủ Việt Nam đang gửi đi những thông điệp tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

??????????
Đại sứ quán Vương quốc Anh – Giles Lever . Ảnh Google

Vừa qua, Đại sứ quán Vương quốc Anh – Giles Lever tại Việt Nam và Thanh tra Chính phủ đã ký hợp đồng tài trợ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam rà soát để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững; giúp Thanh tra Chính phủ xây dựng, hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong kinh doanh.

Chính phủ Anh đã có sự hợp tác với Chính phủ Việt Nam về vấn đề phòng, chống tham nhũng từ lâu và tới nay vẫn tìm ra các biện pháp mới thúc đẩy hợp tác giữa Anh và Việt Nam trong lĩnh vực này. Ông nhấn mạnh hợp tác phòng, chống tham nhũng là ưu tiên toàn cầu của Chính phủ Anh.Với Việt Nam, những chương trình hỗ trợ kỹ thuật mới cũng được triển khai để cải thiện môi trường kinh doanh, minh bạch và hiện đại hơn trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Dự án ký kết với Thanh tra Chính phủ để cải thiện thể chế là một bộ phận của chương trình đó.

Đối với những ban hành và sửa đổi nhiều đạo luật của Việt Nam trong các lĩnh vực, đảm bảo minh bạch, phục vụ phát triển bền vững, hội nhập, Đại sứ Anh cho biết ông đánh giá rất cao nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh và các lĩnh vực của Chính phủ Việt Nam. Bởi tham nhũng ảnh hướng không nhỏ tới kinh doanh và là thách thức lớn với doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam.

Ông cho biết, năm 2010, Anh cũng thông qua luật pháp mới về phòng chống tham nhũng với những quy định toàn diện đơn giản và cũng gặp không ít khó khăn và thách thức. Vì thế, song song với sửa đổi luật, ông phải nghiên cứu và xem xét khả năng thực thi luật pháp của các cơ quan chức năng cùng ý chí chính trị để thực thi. Ông hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam về các vấn đề này.

Đánh giá về việc Chính phủ Việt Nam mới đưa ra thông điệp xây dựng một Chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động, chú trọng tăng cường hoàn thiện thể chế, ông Giles cho rằng Chính phủ mới đã và đang gửi thông điệp khá tích cực về sự cam kết, quyết tâm của Chính phủ Việt Nam về cải thiện môi trường kinh doanh và phòng, chống tham nhũng. Tuy nhiên vẫn còn sớm để đưa ra đánh giá chắc chắn. Ông khẳng định Chính phủ Anh sẵn sàng tăng cường hơn nữa hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu.

Chính phủ Anh cũng tập trung rất nhiều vào việc thu hút các công ty của Anh quan tâm về thị trường và đầu tư vào Việt Nam, xuất khẩu sang Việt Nam.

Đại sứ Anh đã trao đổi ý kiến thường xuyên với các công ty của Anh có mặt tại Việt Nam về môi trường kinh doanh, có những diễn đàn cụ thể để lấy ý kiến từ các công ty này và chia sẻ ý kiến đó với Chính phủ Việt Nam để có thể giải quyết và tháo gỡ những vướng mắc. Đại sứ Anh rất hài lòng với các diễn đàn đó và thấy rằng đã có sự hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thảo luận các vấn đề liên quan.

Ông cho rằng môi trường kinh doanh thuận lợi sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả hai bên và đó cũng là mục tiêu chung của Chính phủ hai nước

Mai Mai (TH)

Xem thêm