Ngày 25/9, Thanh tra tỉnh Trà Vinh đã chỉ ra nhiều sai phạm kinh tế với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng trong quá trình hoạt động của Trường ĐH Trà Vinh từ năm 2016 đến tháng 4/2018.

ĐH Trà Vinh đã chi bồi dưỡng theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, hỗ trợ, khoán tiền làm thêm giờ chưa phù hợp với nguyên tắc trả lương làm thêm giờ, chi tiếp khách không chứng từ thanh toán, chi nghỉ phép năm cho viên chức chưa đảm bảo đầy đủ về thủ tục thanh toán theo quy định của Bộ Tài chính, tổng cộng hơn 390 triệu đồng, theo VTC News.

ĐH Trà Vinh cũng chưa nộp ngân sách nhà nước khoản thu bồi thường kinh phí đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước (từ năm 2011 đến nay) với số tiền hơn 670 triệu đồng. Trường này cũng chưa nộp ngân sách số tiền giữ lại của bảo hiểm (2%) do ngân sách nhà nước cấp thừa qua nhiều năm (hơn 160 triệu đồng).

Bên cạnh đó, ĐH Trà Vinh chưa kê khai và nộp đầy đủ các loại thuế (bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, giá trị gia tăng) giai đoạn năm 2016 – 2017, với tổng số tiền hơn 190 triệu đồng.

Báo Người Lao Động đưa tin, trong quá trình thành lập hội đồng trường và bổ nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng, trường chưa đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Giáo dục Đại học.

Với những sai sót trên, thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu Ban giám hiệu ĐH Trà Vinh rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót và nhanh chóng khắc phục. Đến nay, trường đã thu hồi trên 1 tỷ đồng số tiền sai phạm.

Bảo Hà (Tổng hợp)