Bố chồng tôi đứng tên giấy tờ đất đai của gia đình nhưng ông đã mất cách đây 8 năm. Chồng tôi là con út và ở chung với ông nhưng lại mất trước ông. Tôi được biết đang có quy định làm lại sổ mới, vậy tôi có được đứng tên đất của bố chồng tôi không? 

Luật sư Mai Bích Ngân (Liên đoàn luật sư Việt Nam) trả lời:

Thắc mắc của bạn liên quan đến vấn đề quyền thừa kế đối với tài sản là bất động sản. Bạn không nói rõ là bố chồng bạn trước khi mất có để lại di chúc hay không? Nếu bố chồng bạn có để lại di chúc và di chúc hợp pháp thì việc phân chia tài sản  được chia theo di chúc. Trường hợp ông không để lại di chúc thì việc phân chia di sản thừa kế phải theo pháp luật.

Căn cứ theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự về người thừa kế theo pháp luật thì hàng thừa kế thứ nhất của bố chồng bạn bao gồm chồng của bạn và các anh chị em của chồng bạn.

Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Chồng của bạn là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất nhưng đã mất trước ông nên bạn và các anh chị em của bạn (nếu có) được hưởng thừa kế thế vị căn cứ theo quy định tại  Điều 652. Thừa kế thế vị.

Theo đó, trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Như vậy, bạn là con dâu nên không thuộc hàng thừa kế theo pháp luật của bố chồng bạn. Nếu trường hợp bạn muốn được làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần di sản của ông để lại thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của bạn, các anh chị em của bạn (nếu có) và anh chị em của chồng bạn.

Hoàng Kỳ