Bố tôi giấu gia đình vay tiền của một công ty tài chính, nay đến hạn phải trả song ông không có khả năng hoàn vốn và lãi. Vậy mẹ tôi có trách nhiệm trả nợ thay cho bố tôi không? (Độc giả Vũ Hồng Hạnh, Thái Bình).

Với trường hợp như trên, luật sư Phạm Thanh Bình trả lời VnExpress, theo điều 27 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về trách nhiệm liên đới của vợ chồng:

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.

Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.

Trong đó, điều 37 quy định các trường hợp mà vợ chồng có trách nhiệm liên đới với nhau trong việc thực hiện các nghĩa vụ, bao gồm:

Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm.

Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.

Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình.

Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường.

Như vậy, nếu số tiền mà bố bạn đã vay dùng để sử dụng vào mục đích nhu cầu cá nhân như: mua bán các vật dụng cá nhân, chơi cờ bạc, số đề…. thì mẹ bạn không có nghĩa vụ liên đới trả khoản vay đó.

Nếu số tiền mà bố bạn vay dùng để sử dụng vào nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình như: chi phí sửa chữa, xây dựng nhà ở, chăm sóc sức khỏe các thành viên trong gia đình, việc học hành của các con… dù không bàn bạc với mẹ bạn và mẹ bạn cũng không ký vào hợp đồng vay thì về nguyên tắc, mẹ bạn có nghĩa vụ liên đới trả khoản nợ đó.

Vũ Loan