Hỏi: Bố tôi điều trị ung thư tại bệnh viện được 2 đợt, toàn bộ số thuốc nằm trong danh mục BHYT chi trả. Lần này, do bệnh viện hết thuốc nên bác sĩ đề nghị mua bên ngoài. Vậy bệnh viện có thanh toán lại chi phí này cho bố tôi không? (Hồng Đào, TP. HCM) 

Trả lời:

Khoản 5 Điều 16 Quyết định 1399/QĐ-BHXH/2014 quy định:

  • Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT phát sinh trong năm tài chính đến hết quý I năm sau.
  • Cơ sở y tế không cung ứng đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, để người bệnh tự mua có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người bệnh; tổng hợp thanh toán với cơ quan BHXH theo quy định.

Như vậy, khi cơ sở y tế không cung ứng đủ thuốc, khiến người bệnh tự mua phải có trách nhiệm hoàn trả tiền cho người bệnh. Trong trường hợp này, bố bạn sẽ được bệnh viện thanh toán chi phí mua thuốc theo mức hưởng BHYT.

Bạn có thể mang hóa đơn đến bộ phận thanh toán BHYT và yêu cầu hoàn tiền. Sau đó, bệnh viện sẽ thanh toán lại với cơ quan BHXH theo quy định.

Thế Tam (Tổng hợp)