Hỏi: 1 tuần trước nhà tôi bị trộm nên mất nhiều giấy tờ, trong đó có sổ đỏ. Vậy thủ tục xin cấp lại gồm những gì? (Xuân Mạnh, Hà Nội) 

Trả lời:

Qua thông tin bạn cung cấp, theo Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Luật đất đai năm 2013, thủ tục làm lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất gồm:

Bước 1: Khai báo với UBND xã nơi có đất

  • Nếu là hộ gia đình và cá nhân, tới UBND xã, phường nơi có đất để khai báo sự việc mất Giấy chứng nhận. Sau đó, UBND sẽ niêm yết thông báo tại trụ sở, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn. Chuyển đơn khai báo lên phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
  • Nếu là tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài… phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận

Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo, người bị mất chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu)
  2. Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã, phường.
  3. Giấy xác nhận của UBND xã phường về việc đã niêm yết thông báo.
  4. Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn, phải có giấy xác nhận của UBND xã phường về sự việc.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai

  • Từ 10-15 ngày, văn phòng đăng ký đất đai sẽ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính thửa đất và lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền.
  • Cơ quan chuyên trách sẽ cấp Giấy chứng nhận mới, hủy giấy tờ bị mất. Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Hoàng Minh (Tổng hợp)