Chính quyền Trung Quốc tiếp tục tìm cách kiểm soát những người Duy Ngô Nhĩ ly khai. Một vài ngày trước, thành phố Hami thuộc khu tự trị Tân Cương đã ban hành một thông báo yêu cầu “những phạm nhân liên quan đến khủng bố bạo lực và những nhân viên chịu ảnh hưởng của thế lực thứ ba” phải đầu hàng trong vòng 30 ngày.

Đài phát thanh người Duy Ngô Nhĩ (Voice of Uyghur) ngày 21/11 báo cáo , nhóm lãnh đạo Trung Quốc duy trì ổn định thành phố Hami công bố trong thông báo ngày 18/11 rằng, có 18 loại “nên tự ra đầu thú nhận tội”, bao gồm “tổ chức, lập kế hoạch, thực hiện, tham gia ly khai hoặc kích động phân chia đất nước”, “liên kết với các tổ chức khủng bố nước ngoài” và các hành vi khác mà pháp luật cấm, ngay cả “những người tự tổ chức học kinh, giảng kinh, giải thích kinh”, “những người gửi các trẻ em vị thành niên, học sinh đi học kinh” và “những người truyền bá các kỹ thuật vượt tường lửa” cũng được xếp vào hàng ngũ tội phạm.

Đặc biệt, nếu phát hiện điện thoại có chứa “những sản phẩm điện tử bị cấm lưu truyền, mang tính chất hoặc có chứa âm thanh khủng bố bạo lực” cũng được xếp vào diện tội phạm. Theo Luật chống khủng bố của Trung Quốc, có hiệu lực vào năm 2015, “việc sở hữu bất hợp pháp các bài báo thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan” sẽ bị cơ quan công an giam giữ dưới 10 ngày và bị phạt dưới 10.000 tệ ( hơn 33 triệu đồng).

Thông báo nói rằng những người nào tự nguyện đầu hàng trong vòng 30 ngày sẽ được “phạt nhẹ hoặc giảm nhẹ hình phạt; nếu người tự đầu hàng lập công lớn, sẽ được miễn trừ hoặc trừng phạt nhẹ theo luật, nếu không sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm trọng”.

Thiết Mộc Lan