Lệnh bắt giữ được ban hành đối với nhà lãnh đạo Nga và ủy viên quyền trẻ em của ông vì ‘trục xuất bất hợp pháp’ trẻ em Ukraina ra khỏi quê hương của mình.

Tòa án hình sự quốc tế ở La Hay, Hà Lan, đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và ủy viên quyền trẻ em của Nga là Maria Alekseyevna Lvova-Belova, vì “trục xuất bất hợp pháp” trẻ em Ukraina.

Trước khi đưa ra phán quyết, các thẩm phán đánh giá rằng có “cơ sở hợp lý để tin rằng mỗi nghi phạm phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh, trục xuất dân cư bất hợp pháp và di chuyển dân cư bất hợp pháp từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraina sang Liên bang Nga, gây phương hại đến trẻ em Ukraina”.

Các thẩm phán đã cân nhắc việc ban hành lệnh bắt giữ bí mật, nhưng rồi sau đó đi đến quyết định rằng việc công khai chúng có thể “góp phần ngăn chặn tội ác tiếp theo”.

Mátx-cơ-va cho biết họ không công nhận quyền tài phán của Tòa án Hình sự Quốc tế.