Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon, theo Al Jazeera.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.

Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.

“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.

“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.

Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.

Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.

Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.

Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.

Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng. 

Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép  từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.

“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.

“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói. 

Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.

Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.

Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm. 

Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.

Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng. 

Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép  từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.

“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.

“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói. 

Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.

Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.

Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm. 

Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.

Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.

Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.

Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng. 

Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép  từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.

“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.

“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói. 

Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.

Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.

Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm. 

Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.

Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.

Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.Thủ tướng Saad Hariri của Lebanon hy vọng Tổng thống Aoun sẽ chỉ định một nhà lãnh đạo mới, giữa bối cảnh bế tắc chính trị trong cuộc biểu tình làm tê liệt Lebanon.
Thủ tướng sắp mãn nhiệm Lebanon, Saad Hariri, 49 tuổi, hôm thứ Ba (26/11) đã tuyên bố ông không muốn làm người đứng đầu chính phủ kế tiếp – một động thái mà ông cho là ‘quyết đoán’ để xúc tiến hình thành một nội các mới tại một quốc gia đang bị lung lay trước những cuộc biểu tình diện rộng.
Ông Hariri đã từ chức vào tháng trước, khuất phục trước sức ép từ phong trào xuống đường biểu tình trên toàn quốc yêu cầu một sự cải tổ chính phủ toàn diện.
“Tôi tuân thủ nguyên tắc ‘nếu không phải là tôi, thì hãy để người khác làm’ khi thành lập một chính phủ để giải quyết nguyện vọng của những người trẻ tuổi”, Hariri, chính trị gia người Hồi giáo Sunni hàng đầu của Lebanon cho biết trong một tuyên bố.
“Tôi hoàn toàn hy vọng và tin tưởng rằng, sau khi công bố quyết định rõ ràng và quyết đoán này, tổng thống sẽ ngay lập tức triệu hồi tham vấn quốc hội để chỉ định một thủ tướng mới”, Thủ tướng Saad Hariri nói.
Theo yêu cầu trong hệ thống chia sẻ quyền lực giáo phái của Lebanon, thủ tướng phải là một người Hồi giáo dòng Sunni.
Kể từ khi ông Saad Hariri xin từ chức vào ngày 29/10, các nhà lãnh đạo có quan điểm chia rẽ sâu sắc trong nội các Lebanon vẫn chưa chỉ định một vị thủ tướng mới hay quyết định thành lập một chính phủ mới.
Theo các nguồn tin từ dinh tổng thống, Tổng thống Michel Aoun sẽ chủ trì các cuộc tham vấn với các thành viên quốc hội vào thứ Năm tới (28/11) để chỉ định thủ tướng kế nhiệm.
Lebanon đã đối mặt với 5 tuần biểu tình chống chính phủ, bắt nguồn từ sự bất mãn của người dân trước tình trạng tham nhũng của các chính trị gia cai trị đất nước trong nhiều thập kỷ. Những người biểu tình muốn tất cả họ từ chức.