Thống đốc Đảng Cộng hòa Texas, ông Greg Abbott, trong cuộc họp báo ngày 5/3 đã ủng hộ dự luật do Thượng nghị sĩ Bryan Hughes đệ trình, nhằm ngăn các công ty mạng xã hội kiểm duyệt phát ngôn của phe cánh hữu, theo The Texas Tribune.

Ông Abbott tuyên bố: “Hợp chủng quốc Hoa Kỳ được xây dựng dựa trên quyền tự do ngôn luận và tranh luận lành mạnh của công chúng. Những nỗ lực của các hãng công nghệ lớn nhằm bịt ​​miệng những quan điểm bảo thủ không phải là hành vi của người Mỹ, không phải hành vi của người Texas, và điều đó là không thể chấp nhận được – và không lâu nữa, nó sẽ vi phạm pháp luật ở tiểu bang Texas”.

Thống đốc Abbott nói thêm: “Họ đang kiểm soát luồng thông tin, đôi khi từ chối luồng thông tin và họ đang ở vị trí được lựa chọn quan điểm nào sẽ được phép trình bày”.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bryan Hughes, chủ tịch Ủy ban các vấn đề nhà nước của Thượng viện, nói rằng dự luật sẽ cho phép người Texas quyền khôi phục tài khoản của họ nếu họ bị “bịt miệng”.

Dự luật sẽ cấm các công ty truyền thông xã hội, trong đó có Facebook, Twitter và YouTube, chặn, cấm, tắt tính năng kiếm tiền hoặc phân biệt đối xử chống lại người dùng ở Texas dựa trên quan điểm riêng của họ.

Ngoài ra, nếu người dùng thấy rằng họ bị cấm một cách sai trái khỏi nền tảng thì có thể gửi đơn kiện lên tòa án. Tổng chưởng lý Texas cũng có thể thay mặt một người đưa ra yêu cầu bồi thường. Nếu công ty truyền thông xã hội không tuân thủ, dự luật quy định rằng tòa án có thể áp dụng “các hình phạt cần thiết hàng ngày để bảo đảm sự tuân thủ ngay lập tức”.

Thống đốc Dan Patrick, người chủ trì Thượng viện Texas, đã xác định dự luật là một trong 31 ưu tiên của ông cho phiên họp lập pháp này.