Hội đồng tài nguyên không khí California, Mỹ vừa thông qua quyết định chuyển tất cả xe buýt của bang này thành xe buýt chạy bằng điện từ nay đến năm 2040. Quyết định này sẽ đưa California trở thành bang đầu tiên có 100% xe buýt chạy bằng điện.

Các chuyên gia dự đoán quy định mới này sẽ làm lượng khí nhà kính của California từ năm 2020 đến 2050 giảm đi được 19 triệu tấn. Số khí này bằng với lượng khí của 4 triệu chiếc xe thải ra.

Hiện nay, California đang có 153 chiếc xe buýt chạy điện. Dự tính đến năm 2020, toàn bang California sẽ có 1.000 chiếc xe buýt điện.

Bà Mary D. Nichols, chủ tịch Hội đồng tài nguyên không khí California, cho biết: “Xe buýt không phun khói nghĩa là không khí sẽ sạch hơn. Điều này sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường từ khói xe buýt trong những cộng đồng có thu nhập thấp và không làm hại sức khỏe cho những cư dân đi làm bằng phương tiện công cộng”.

“Về lâu dài, sử dụng xe buýt điện sẽ tiết kiệm năng lượng nhiều hơn, giảm khí nhà kính và tiết kiệm chi phí cho các cơ quan giao thông hơn”, bà Nichols cho biết thêm.

Hội đồng tài nguyên không khí California cho biết, tuy trước mắt sẽ tốn nhiều tiền để chuyển qua xe buýt điện, nhưng về lâu dài sẽ tiết kiệm cho bang 1,5 tỷ USD tiền bảo trì xe, tiền nhiên liệu và các chi phí khác.

Nguyên Anh