Công tác kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vẫn chưa đến hồi kết, giữa Tổng thống Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ, ai sẽ là Tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ vẫn còn là một ẩn đố, theo Secret China.

Theo một báo cáo nghiên cứu của tổ chức Giám sát Tư pháp (Jud Justice Watch) vào tháng 9 năm nay cho thấy, số lượng cử tri đã đăng ký ở 353 quận thuộc 29 tiểu bang của Hoa Kỳ vượt quá 100%.

Báo cáo nghiên cứu vào tháng 9/2020 đã thu thập dữ liệu đăng ký mới nhất được các bang của Hoa Kỳ công bố trực tuyến và so sánh những dữ liệu này với ước tính dân số 5 năm mới nhất do Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ thu thập từ năm 2014 đến năm 2018. 

Báo cáo điều tra của tổ chức Giám sát Tư pháp (Judicial Watch) cho thấy rằng, số lượng cử tri đã đăng ký ở 353 quận của Hoa Kỳ nhiều hơn 1,8 triệu so với số công dân đủ tuổi đủ điều kiện đi bầu cử, có nghĩa là số cử tri đã đăng ký ở các quận này vượt quá 100%.

Chủ tịch Tom Fitton của tổ chức Giám sát Tư pháp cho biết: “Nghiên cứu mới nhất này cho thấy 1,8 triệu cử tri ‘ma’ đã xuất hiện ở 353 quận thuộc 29 tiểu bang. Dữ liệu này làm nổi bật khả năng những lá phiếu ‘ma’ này sẽ được đưa vào cuộc bầu cử tổng thống. “Những lá phiếu ‘gian lận’ đồng nghĩa với một kết quả bầu cử ‘gian lận'”, ông nói.

Giám sát Tư pháp là tổ chức lãnh đạo các cuộc bầu cử trong sạch, công minh ở Hoa Kỳ, và Robert Popper, luật sư của tổ chức là người đứng đầu Sáng kiến Bầu cử Trong sạch ở Mỹ.

Đầu tháng này, tổ chức Giám sát Tư pháp đã đệ đơn kiện tiểu bang Colorado vì không tuân thủ Đạo luật Đăng ký Cử tri Quốc gia. 

Trong báo cáo nghiên cứu mới nhất của tổ chức Giám sát Tư pháp, tỷ lệ đăng ký cử tri của 42 quận ở Colorado (chiếm 2/3 tiểu bang) vượt quá 100%. Dữ liệu cụ thể từ tiểu bang đã xác nhận tình trạng chung này.

Vào tháng 9/2020, tổ chức Giám sát Tư pháp đã kiện Illinois vì tiểu bang này từ chối tiết lộ dữ liệu đăng ký cử tri, vi phạm luật liên bang.

Báo cáo nghiên cứu khảo sát của tổ chức Giám sát Tư pháp cho thấy, tỷ lệ đăng ký cử tri vượt quá 100% tại các tiểu bang và quận bao gồm:

Tiểu bang Alabama:

Quận Lands (130%); Quận Macon (114%); Wilcox (113%); Quận Perry (111%); Quận Madison (109%); Quận Hale (108%); Hạt Marengo (108%); Quận Baldwin (108%); Quận Greene (107%); Quận Washington (106%); Quận Dallas (106%); Quận Choker (105%); Quận Concu (105 %); Quận Randolph (104%); Quận Shelby (104%); Quận Lamar (103%); Quận Ortaga (103%); Quận Clark (103%); Quận Henry (103%) ; Quận Monroe (102%); Quận Colbert (101%); Quận Jefferson (101%); Quận Lee (100%), Quận Houston (100%); Quận Crenshaw (100%).

Toàn tiểu bang Alaska: 111%.

Tiểu bang Arizona:

Quận Santa Cruz (107%); Quận Apache (106%).

Tiểu bang Arkansas:

Quận Newton (103%).

Toàn tiểu bang Colorado: 102%.

Tiểu bang Florida:

Quận St. Johns (112%); Quận Nassau (109%); Quận Walton (108%); Quận Santa Rosa (108%); Quận Flagler (104%); Quận Clay (103 %); Quận Indus (101%); Quận Osceola (100%).

Tiểu bang Georgia:

Quận Blaine (118%); Quận Forsyth (114%); Quận Dawson (113%); Quận Oconee (111%); Quận Fayette (111%); Quận Fulton (109%) ; Quận Cherokee (109%); Quận Jackson (107%); Quận Henry (106%); Quận Lee (106%); Quận Morgan (105%); Quận Clayton (105%); Dekale Quận Buxton (105%); Quận Gwinnett (104%); Quận Greene (104%); Quận Cobb (104%); Quận Effingham (103%); Quận Walton (102%); Quận Rockdale (102%); Quận Barrow (101%); Quận Douglas (101%); Quận Newton (100%); Quận Hall (100%).

Tiểu bang Indiana:

Quận Hamilton (113%); Quận Boone (112%); Quận Clark (105%); Quận Floyd (103%); Quận Hancock (103%); Ohio (102%); Quận Hendricks (102%); quận Lake (101%); Quận Warwick (100%); Quận Dearborn (100%).

Tiểu bang Iowa: 

Quận Dallas (115%); Quận Johnson (104%); Quận Lyon (103%); Quận Dickinson (103%); Quận Scott (102%); Quận Madison (101%); Quận Warren ( 100%).

Tiểu bang Kansas:

Quận Johnson (105%).

Toàn tiểu bang Maine: 101%, trong đó: 

Quận Cumberland (110%); Quận Sagadahoc (107%); Quận Hancock (105%); Quận Lincoln (104%); Quận Waldo (102%); Quận York (100%).

Toàn tiểu bang Maryland: 102%, trong đó:

Quận Montgomery (113%); Quận Howard (111%); Quận Frederick (110%); Quận Charles (108%); Quận Prince George (106%); Quận Queen Anne (104%); Calvert Hạt (104%); Quận Harford (104%); Quận Worcester (103%); Quận Carroll (103%); Quận Anne Arundel (102%); Quận Talbot ( 100%).

Tiểu bang Massachusetts:

Quận Duke (120%); Quận Nantucket (115%); Quận Barnstable (103%).

Toàn tiểu bang Michigan: 105%.

Tiểu bang Missouri:

Quận St. Louis (102%).

Tiểu bang Montana:

Quận Petroleum (113%); Quận Gallatin (103%); Quận Park (103%); Quận Madison (102%); Quận Broadwater (102%).

Tiểu bang Nebraska:

Quận Arthur (108%); Quận Loop (103%); Quận Keya Paha (102%); Quận Qi (100%); Quận McPherson (100%).

Tiểu bang Nevada:

Quận Storey (108%); Quận Douglas (105%); Quận Nye (101%).

Toàn tiểu bang New Jersey: 102%.

Tiểu bang New Mexico: 

Quận Harding (177%); Quận Los Alamos (110%).

Tiểu bang New York:

Quận Hamilton (118%); Quận Nassau (109%); New York (103%); Quận Rockland (101%); Quận Suffolk (100%).

Tiểu bang Oregon:

Quận Sherman (107%); Quận Crook (107%); Quận Deschutes (105%); Quận Wallowa (103%); Quận Hood River (103%); Quận Columbia (102%); Quận Lin (101 %); Quận Polk (100%); Quận Tillamook (100%).

Tiểu bang Rhode Island:

Quận Bristol (104%); Quận Washington (103%); Quận Providence (101%).

Tiểu bang South Carolina:

Quận Jasper (103%).

Tiểu bang South Dakota: 

Quận Hanson (171%); Quận Union (120%); Quận Jones (116%); Quận Sully (115%); Quận Lincoln (113%); Quận Custer (110%); Quận Fall River (108%); Quận Pennington (106%); Quận Harding (105%); Quận Minnehaha (104%); Quận Porter (104%); Quận Campbell (103%); Quận McPherson (101%); Quận Hamlin (101%); Quận Stanley (101%); Quận Lake (100%); Quận Perkins (100%).

Tiểu bang Tennessee: 

Quận Williamson (110%); Quận Moore (101%); Quận Polk (101%).

Tiểu bang Texas:

Quận Love (187%); Quận Presidio (149%); Quận McMullen (147%); Quận Brooks (117%); Quận Roberts (116%); Quận Sterling (115%); Quận Pata (115%); Quận Maverick (112%); Quận Starr (110%); Quận King (110%); Quận Chambers (109%); Quận Irion County (108%) ); Quận Jim Hogg (107%); Quận Polk (107%); Quận Comer (106%); Quận Oldham (104%); Quận De Kalb (104%); Quận Kendall (103%); Quận Dimit (103 %); Quận Rockwall (102%); Quận Motley (102%); Quận Park (102%); Quận Haspers (101%); Quận Travis (101%); Quận Fort Bend County (101%); Quận Kent (101%); Quận Weber (101%); Quận Mason (101%); Quận Crockett (101%); Quận Waller (100%); Gilles Hạt Pi (100%); Quận Duval (100%); Quận Brewster (100%).

Toàn tiểu bang Vermont: 100%.

Tiểu bang Virginia:

Quận Loudoun (116%); Thành phố Falls Church(114%); Quận Fairfax (109%); Quận Goochland (108%); Quận Arlington (106%); Quận Fairfax (106%); Quận Prince William (105%); Quận James City (105%); Alexandria (105%); Quận Fauquier (105%); Quận Isle of Wight (104%); Quận Chesterfield (104%); Quận Surrey (103%); Quận Hanover (103%); Quận Kent mới (103%); Quận Clark (103%); Quận King William (102%); Quận Spotsylvania (102%); Quận Rappahannock (102%); Quận Albemarle (101%); Quận Stafford (101%); Quận Northampton (101%); Thành phố Poquoson (100%); Quận Frederick (100%).

Tiểu bang Washington:

Quận Garfield (119%); Quận Penau Reilly (112%); Quận Jefferson (111%); Quận San Juan (108%); Quận Wahkiakum (108%); Quận Stevens (103%); Quận Pacific County (103%); Quận Clark (102%); Quận Island (102%); Quận Klickitat (102%); Quận Thurston (102%); Quận Lincoln (101%); Quận Whitecomb (100%); Quận Asotin (100%).

Tiểu bang West Virginia:

Quận Mingo (104%); Quận Wyoming (103%); Quận McDowell (102%); Quận Brook (102%); Quận Hancock (100%).

Xem thêm:

Quảng Bình: Đã chuẩn bị lo hậu sự, chàng trai bất ngờ khỏi bệnh ung thư máu

Phát hiện nhiều người chết bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ

Chính quyền Trump: Thảm họa nhân quyền Trung Quốc là ‘vết nhơ thế kỷ’

videoinfo__video3.dkn.tv||cfb9a7275__

Ad will display in 09 seconds