Viện Nghiên cứu PEW của Mỹ vừa công bố kết quả khảo sát mới về thái độ của người dân toàn cầu năm 2016, trong đó cho thấy hầu hết các nước đều ý thức được việc chính quyền Trung Quốc không tôn trọng tự do cá nhân của công dân nước này.

Viện nghiên cứu các vấn đề xã hội này thực hiện khảo sát trên 10 quốc gia Châu Âu, 4 quốc gia lớn ở Châu Á, cộng với Canada và Mỹ, trong đó có tới 15 trong số 16 quốc gia có đánh giá rất không tốt về vấn đề tự do cá nhân của Trung Quốc.

Theo khảo sát, có tới 96% số người dân Thụy Điển nói rằng chính quyền Trung Quốc không hề tôn trọng quyền tự do cá nhân của công dân, tỷ lệ cao nhất trong số các nước được khảo sát. Con số này tại Đức là 93%, tại Pháp là 90%, tại Mỹ là 80% và Nhật Bản là 88%.

Người Ấn Độ có vẻ không cùng quan điểm về Trung Quốc khi 33% số người được hỏi đánh giá chính quyền Trung Quốc không tôn trọng tự do cá nhân, trong khi 27% nói Trung Quốc có tôn trọng quyền này và 40% không có ý kiến.

Khảo sát của Viện PEW về tự do do cá nhân tại Trung Quốc
Khảo sát của Viện PEW về tự do do cá nhân tại Trung Quốc

Đưa ra đánh giá về đất nước Trung Quốc nói chung, chỉ 2 quốc gia là Hy Lạp và Australia có trên 50% số người bày tỏ quan điểm ủng hộ Trung Quốc.

Nước “ghét” Trung Quốc nhất là Nhật Bản khi có tới 86% số người bày tỏ thái độ không thích Trung Quốc, trong khi chỉ 11% ủng hộ nước láng giềng này.

Tại Mỹ, chỉ có 37% số người được hỏi đưa ra quan điểm ủng hộ Trung Quốc, trong khi 55% không ủng hộ. Đa số người dân tại Thụy Điển, Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Đức cũng không ưa Trung Quốc.

Quan điểm của các nước về Trung Quốc
Quan điểm của các nước về Trung Quốc

Tỷ lệ ủng hộ Trung Quốc đã giảm kể từ năm 2015 tại 6 trong số 11 quốc gia, bao gồm Pháp (giảm 17 điểm phần trăm), Tây Ban Nha (giảm 13 điểm), Ấn Độ (giảm 10 điểm), Italia (giảm 8 điểm), Anh (giảm 8 điểm) và Đức (giảm 6 điểm).

Các cuộc khảo sát của Pew trong những năm gần đây cho thấy những người trẻ tuổi hơn thường có quan điểm ủng hộ Trung Quốc hơn, và cuộc khảo sát mới nhất này cũng có kết quả tương tự.

Chẳng hạn, tại Mỹ, 47% số người có độ tuổi 18-34 có quan điểm tích cực về Trung Quốc, trong khi tỷ lệ này trong số những người có độ tuổi 35-49 chỉ là 36% và những người có độ tuổi 50 trở lên là 30%.

Trong một khảo sát về quan điểm toàn cầu năm ngoái, Viện Nghiên cứu Pew cho biết Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam là 3 quốc gia ít thiện cảm nhất với Trung Quốc.

Hạo Nhân

Xem thêm: