Trước lễ kỷ niệm 100 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Bắc Kinh đã tuyển chọn ra 100 câu nói nổi tiếng của các lãnh đạo chế độ qua các thời kỳ. Trong số này ông Tập Cận Bình và giáo chủ ĐCSTQ Mao Trạch Đông chiếm đa số, cả hai ngang hàng nhau. Dưới góc nhìn của nhà bình luận Li Muyang của NTD tiếng Trung thì những tên nịnh bợ dưới quyền tương lai sẽ sớm đưa Tập vượt qua  Mao.

Cụ thể, trong số 100 “câu nói nổi tiếng”, Mao Trạch Đông chiếm tới 30 câu, đủ thể diện cho “người lập núi” của ĐCSTQ. Trong khi đó Chu Ân Lai cùng thời với Mao chỉ có hai câu, còn Lưu Thiếu Kỳ, Chu Đệ, Trần Vân và Bành Đức Hoài đều chỉ có một câu. Hơn nữa, các thế hệ lãnh đạo sau Mao, Đặng Tiểu Bình có 14 câu, Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào mỗi người 10 câu.

Chỉ có Tập Cận Bình, người đang theo Mao Trạch Đông cũng chiếm 30 câu. Chúng bao gồm “Nếu đôi giày của bạn vừa với chân bạn, bạn sẽ biết nếu bạn mang nó”, “Hãy xốc tay áo lên và làm việc chăm chỉ” và “Không có anh hùng từ trên trời rơi xuống, chỉ có người phàm đứng lên.”

Tuy nhiên câu: “không có anh hùng nào từ trên trời rơi xuống, chỉ có người phàm đứng lên”. Câu này ban đầu là một câu nổi tiếng được những người biểu tình Hồng Kông sử dụng. Nó đã được lưu hành rộng rãi tại thời gian. Thật bất ngờ, nó đã trở thành “câu nói nổi tiếng” của Chủ tịch Tập.

Hiện ông Tập Cận Bình vẫn đang trong nhiệm kỳ thứ hai, và “câu nói nổi tiếng” này đã được sánh ngang hàng với “người sáng lập núi” của ĐCSTQ. Mao Trạch Đông có 32 “câu nói nổi tiếng” trong cả cuộc đời của mình, trong khi Tập Cận Bình có 32 câu chỉ trong hơn tám năm. Hiện ông ta đang phấn đấu cho nhiệm kỳ thứ ba, thậm chí là vô thời hạn.

Nếu Tập Cận Bình tiếp tục nắm quyền, liệu có những “câu nói nổi tiếng” nào đằng sau đó? Với tỷ lệ 32 “câu nói nổi tiếng” xuất hiện trong tám năm trước, chắc chắn sẽ có nhiều hơn sau đó. Những tên nịnh bợ nhưng không có đầu óc nhất định sẽ tiếp tục làm ra những “câu nói nổi tiếng” cho Tập, nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhiều khả năng Tập Cận Bình sẽ vượt qua Mao Trạch Đông.

Tuy nhiên, đường lối ngày càng tả khuynh của chính quyền Bắc Kinh, mặc dù có thể lừa được một số người bình thường ở Trung Quốc, nhưng nó không thể lừa được chính ĐCSTQ, chứ đừng nói đến thế hệ thứ hai của ĐCSTQ giống như Tập Cận Bình.