Hơn một triệu người di cư sẽ không thể nhâp cảnh vào Nga trong vòng 10 năm vì vượt quá thời hạn cư trú hợp pháp trên lãnh thổ của nước Nga, theo lời của Bộ trưởng phụ trách Cơ quan Di trú Liên bang Nga Konstatin Romodanovsky trên báo “Interfax”.

Điều này là do điều luật hạn chế lưu trú đối với người di cư ở Nga có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1. Theo điều luật này, nếu như 120 ngày lưu trú trên lãnh thổ Nga kết thúc, và người di cư vẫn ở lại Nga bất hợp pháp, thì Cơ quan Di trú Liên bang Nga có quyền cấm nhập cảnh vào Nga trong ba năm, trong trường hợp ở lại quá 270 ngày – thời gian cấm nhập cảnh vào Nga là 5 năm, ở lại quá một năm và hơn 1 năm – thời gian cấm nhập cảnh vào Nga là 10 năm.

 “Hiện tại trên lãnh thổ Nga có gần 3 triệu công dân nước ngoài, phần lớn trong đó vượt quá thời hạn lưu trú hợp pháp – 90 ngày” – ông Konstantin Romodanovsky nói.

“Ở lại bất hợp pháp quá 360 ngày – sẽ cấm nhập cảnh trong 10 năm” – trích dẫn lời của một quan chức.

Theo epochtimes.ru