Theo tờ Korea Times, căn cứ vào dữ liệu thống kê của Bộ gia đình và bình đẳng giới Hàn Quốc, có gần 73% phụ nữ nước ngoài kết hôn với nam giới Hàn Quốc từ năm 2014 đến 2016 là người Việt Nam.

Độ tuổi trung bình của chú rể Hàn Quốc tại thời điểm kết hôn là 43,6 tuổi, lớn hơn khoảng 11 tuổi so với độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu của nam giới Hàn Quốc vào năm 2017 là 32,8 tuổi. Trong khi đó, độ tuổi của cô dâu ngoại quốc là 25,2 tuổi, trẻ hơn khoảng 5 tuổi so với mức trung bình ở Hàn Quốc là 30,1 tuổi.

Bộ gia đình và bình đẳng giới Hàn Quốc đã đưa ra dữ liệu về hôn nhân quốc tế hàng năm, bao gồm 2014 – 2016.

Trong tổng số các cô dâu ngoại quốc, người Campuchia chiếm tỷ lệ lớn thứ hai (chiếm 8,8%), tiếp theo là người Trung Quốc (chiếm 7,6%) và người Philippines (chiếm 3,7%).

Theo trình độ học vấn, 54,8% chú rể Hàn Quốc là học sinh tốt nghiệp trung học, sau đó là sinh viên tốt nghiệp đại học (6,1%) và trung học cơ sở (6,1%).

Trong số các cặp vợ chồng ngoại quốc, những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông chiếm 52,4%, tiếp theo là bằng trung học cơ sở (29,8%) và cử nhân (17,8%).

Về thu nhập trung bình hàng tháng, 41,1% chú rể Hàn Quốc có mức thu nhập 2-3 triệu Won (42 – 64 triệu VND), 20,4% có mức thu nhập 3-4 triệu Won (64 – 85 triệu VND) và 15,8% có mức thu nhập gần 2 triệu Won (dưới 42 triệu VND).

Phần lớn những người chồng Hàn Quốc lấy vợ nước ngoài có thu nhập hàng tháng hơn mức trung bình toàn quốc năm 2017 (3,29 triệu Won, tương đương 70 triệu VND).

Số liệu cũng cho thấy lý do hàng đầu gây ra xung đột trong gia đình chính là “bất đồng ngôn ngữ”.

Thanh Hiền