Phần lớn những người không phải công dân Mỹ đang khai thác các chương trình phúc lợi được thiết lập để giúp người Mỹ nghèo và ốm yếu, theo báo cáo của Cục Điều tra dân số.

Trong một phân tích mới về những con số mới nhất từ năm 2014, Cục Điều tra dân số cho biết có tới 63% người không phải là công dân Mỹ đang sử dụng ít nhất một chương trình phúc lợi. Tỷ lệ này đối với những người đến Mỹ từ 10 năm trở lên là 70%, Washington Examiner đưa tin.

Cụ thể, báo cáo cho biết có 4.684.784 hộ gia đình không phải là công dân Mỹ đang nhận phúc lợi. Và gần như tất cả, 4.370.385 hộ, có ít nhất một người đang có việc làm.

Trong báo cáo, Steven A. Camarota, giám đốc nghiên cứu, và Karen Zeigler, một nhà nhân khẩu học tại Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư, cho biết khoảng một nửa trong số những người nhận phúc lợi đang cư ngụ bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Trong năm 2014, 63% hộ gia đình do một người không phải là công dân đứng đầu báo cáo rằng họ đã sử dụng ít nhất một chương trình phúc lợi, so với 35% hộ gia đình bản địa.

Sử dụng phúc lợi giảm tới 58% đối với các hộ không phải là công dân và 30% đối với các hộ gia đình bản địa nếu các khoản thanh toán bằng tiền mặt từ Tín dụng Thuế Thu nhập Kiếm được (EITC) không được tính là phúc lợi. Người nhận EITC không phải trả thuế thu nhập liên bang. Giống như các phúc lợi khác, EITC là một chương trình chống nghèo đói có nghĩa là đã được kiểm chứng, nhưng không giống như các chương trình khác, người ta phải làm việc để nhận được nó.

So với các hộ gia đình bản địa, các hộ không phải là công dân sử dụng nhiều hơn các chương trình thực phẩm (45% so với 21%) và Medicaid (50% so với 23%).

Bao gồm cả EITC, 31% hộ gia đình không phải là công dân nhận trợ cấp tiền mặt, so với 19% hộ gia đình bản địa. Nếu không bao gồm EITC, thì hóa đơn tiền mặt của các hộ không phải là công dân thấp hơn một chút so với người bản xứ (6% so với 8%).

Kết quả báo cáo phần nào giải thích vì sao Tổng thống Donald Trump rất cứng rắn trong vấn đề nhập cư bất hợp pháp.

Mỹ Khánh