“Tôi muốn cảm ơn chính phủ về việc ngăn chặn lý thuyết lạc hậu và vô lý này đầu độc lớp trẻ chúng ta”, một ý kiến phản hồi.

Một diễn đàn online về quyết định của chính phủ ngừng dạy thuyết tiến hóa trong trường học Thổ Nhĩ Kỳ đã thu hút nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi.

Một người nói: “Thuyết tiến hóa là một trong những lý thuyết cơ bản trong khoa học hiện đại. Gọi nó là ‘gây tranh cãi’ thì thật khó tin”.

Một ý kiến khác trên Facebook: “Tôi muốn cảm ơn chính phủ về việc ngăn chặn lý thuyết lạc hậu và vô lý này đầu độc lớp trẻ chúng ta. Không có gì tự nhiên hơn là loại bỏ nó khỏi chương trình giảng dạy quốc gia”, theo BBC.

Người khác cho rằng lý thuyết này không được dạy kỹ ở trường học: “Một lần thầy giáo hỏi chúng tôi rằng ai tin vào thuyết tiến hóa. Tôi giơ tay. Thầy giáo nói: ‘Vậy em là một con khỉ?’”

Hôm 21/6, quan chức Bộ Giáo dục Thổ Nhĩ Kỳ, ông Alpaslan Durmuş, thông báo rằng phần nội dung Thuyết Tiến hóa của Darwin sẽ bị loại bỏ khỏi sách giáo khoa môn sinh học lớp 9 (học sinh 14-15 tuổi) từ năm học tới.

Ông nói rằng các học sinh “còn quá trẻ để hiểu về ‘các chủ đề gây tranh cãi”, và chủ đề này sẽ được hoãn lại cho đến bậc đại học.

Học sinh Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: Newsweek)

Ông Alpaslan nhấn mạnh: “Nếu học sinh của chúng ta không có nền tảng, kiến thức khoa học, hoặc thông tin để hiểu được cuộc tranh luận xung quanh các vấn đề tranh cãi, chúng ta hãy để các vấn đề đó ra ngoài”, theo CNN.

Feray Aytekin Aydogan, chủ tịch Liên đoàn giáo viên, nơi có 100.000 thành viên trên cả nước, nói: “Thổ Nhĩ Kỹ sẽ là nước thứ 2 sau Ả rập Xê-út, loại bỏ thuyết tiến hóa khỏi chương trình giảng dạy”.

Đầu năm nay, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmuş nói rằng thuyết tiến hóa vừa lạc hậu vừa thiếu các chứng cứ phù hợp.

Chương trình giảng dạy mới của Thổ Nhĩ Kỳ còn nhấn mạnh vào các giá trị quốc gia và các đóng góp của các học giả Thổ Nhĩ Kỳ và Hồi giáo.

Ông Alpaslan cho biết: “Chúng tôi sẽ đơn giản hóa chương trình học. Trong các chương trình giáo dục, chúng tôi cố gắng mang đến các giá trị cơ bản, thông tin, các kỹ năng, năng lực, thái độ và ứng xử tốt đẹp cho trẻ em chúng ta. Chúng tôi đưa các giá trị địa phương và quốc gia vào trong chương trình học”, theo Hurriyet Daily News.

Thanh Long

Xem thêm: