Chính quyền Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của mình lên Tây Tạng bằng việc bắt buộc các giáo sĩ và lãnh đạo Phật giáo nơi đây phải trải qua khóa huấn luyện chính trị, theo Epoch Times.

Mới đây một báo cáo của trang web Tây Tạng cho biết vào tháng trước đã có 35 vị lãnh đạo Phật giáo và một số tu sĩ buộc phải đi đến phía đông thành phố Tô Châu để tham gia khóa “huấn luyện chính trị”. Họ được dạy rằng phải có quan điểm chính trị rõ ràng và trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc. 

Trung Quốc
Các tu sĩ bị bắt buộc học tập chính trị trong các tu viện.

Một số nhà sư và tu sĩ Tây Tạng vừa mới kết thúc khóa huấn luyện chính trị ba ngày tại thủ phủ Lhasa, Theo Epoch Times.

Chính quyền Trung Quốc nhiều lần ra tay đàn áp Phật giáo ở Tây Tạng kể từ khi xâm lược miền đất này vào năm 1950. Gần đây nhất, năm 2016, chính quyền Trung Quốc đã đưa máy móc tới phá dỡ Học viện Phật giáo Larung Gar. Cuộc đàn áp này đã đẩy hàng nghìn Phật tử vào cảnh không chốn dung thân.

Trung Quốc
Cảnh đẹp thanh bình của học viện Phật giáo Larung Gar trước khi bị đàn áp.

Động thái bắt buộc các tín đồ Phật giáo Tây Tạng học tập chính trị lần này là nhằm gia tăng kiểm soát của chính quyền Trung Quốc và giảm bớt ảnh hưởng của Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ.

Liên Hoa