Một báo cáo gần đây của hai nhà lập pháp cho thấy mối quan hệ kinh doanh không rõ ràng giữa Hunter Biden, con trai của cựu Phó Tổng thống Joe Biden, với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chính phủ Nga.

The Blaze báo cáo rằng Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Chuck Grassley, cùng với Chủ tịch An ninh Nội địa Thượng viện Ron Johnson, đã công bố vào thứ Tư (18/11) những phát hiện qua báo cáo dài năm trang bổ sung cho báo cáo tháng 9 có tiêu đề “Hunter Biden, Burisma và Tham nhũng: Tác động đến chính sách của Chính phủ Hoa Kỳ và các mối quan tâm liên quan”.

Tài liệu bổ sung tiết lộ bằng chứng mới về mối quan hệ giữa Hunter Biden và một đối tác kinh doanh khác của anh ta, Rob Walker, người cũng có liên hệ tài chính với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

“Thông tin mới nhất quán với các hồ sơ khác thuộc quyền sở hữu của Ủy ban, trong đó cho thấy hàng triệu đô la được chuyển từ một thực thể Trung Quốc có liên hệ với ĐCSTQ sang Robinson Walker LLC”, các Thượng nghị sĩ viết trong báo cáo của họ, theo The Blaze.

Phát hiện này là từ thông tin được cung cấp bởi cộng sự cũ của Hunter Biden, Tony Bobulinski, người đã cung cấp các cuộc trò chuyện Whatsapp mà anh ta có với Walker, cho biết về sự thiết lập mối quan hệ giữa anh ta với gia đình Biden.

Hai bút toán chuyển khoản ngân hàng riêng biệt đã được trích dẫn trong báo cáo, mỗi lần chuyển khoản lên tới 3 triệu đô la, đã được gửi bởi một công ty có trụ sở tại Thượng Hải có tên State Energy HK Limited, vào một tài khoản ngân hàng của Robinson Walker vào năm 2017.

Công ty có trụ sở tại Thượng Hải đồng thời liên kết với CEFC China Energy, một công ty khác có liên hệ với ĐCSTQ. “Những giao dịch này là mối liên hệ trực tiếp giữa Walker và ĐCSTQ,” các Thượng nghị sĩ cho biết trong báo cáo.

Walker cũng liên kết với ít nhất ba công ty đối tác của Hunter Biden: Công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LLP – Limited Liability Partnership ) Oldaker, Biden và Belair; Công ty tư vấn toàn cầu Seneca; và Công ty tư vấn Rosemont Seneca.

Báo cáo cũng cho thấy Hunter Biden đã nhận được một khoản chuyển khoản 3,5 triệu USD từ Elena Baturina, vợ của cựu thị trưởng Moscow.

Hai Thượng nghị sĩ Grassley và Johnson cho biết, “Cho đến nay, các uy ban đã yêu cầu hồ sơ từ Hunter Biden, James Biden, James Gilliar, Tony Bobulinski và Rob Walker. Tại thời điểm này, chỉ có Bobulinski là đã hợp tác với các ủy ban”.

Đối với cuộc điều tra các Thượng nghị sĩ đang dẫn đầu vào hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của gia đình Biden, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc họ rời ghế chủ tịch ủy ban của họ do giới hạn nhiệm kỳ khi Quốc hội mới được thành lập vào tháng Giêng, theo New York Post.

Tuần trước, Grassley đã viết một lá thư cho Tổng chưởng lý William Barr yêu cầu Bộ Tư pháp xem xét lại các giao dịch kinh doanh của Hunter và James Bidens.

Từ Khóa: