Trung Nghĩa Truyện – Hứa Chử (P.2): Cứu chủ tại Đồng Quan, dọa Mã Siêu tái mặt – Trung thành với Tào Ngụy, nhắm mắt chẳng thay lòng!

Câu chuyện lịch sử 06/08/21, 10:00

Lại nói, tuy nói chức trách của Hứa Chử là bảo vệ sự an toàn của Tào Tháo, nhưng một khi đã theo Tào Tháo xung trận, thì khả năng chiến đấu của ông cũng rất kinh người!... Tiếp theo Phần 1 Lúc theo Tào Tháo đi chinh phạt Trương Túy, ...

Trung Nghĩa Truyện – Quan Vũ (P.2): Kinh Châu trọng yếu, 3 nước đều muốn tranh giành – Lũ chìm 7 đạo, Quan Vũ uy chấn Hoa Hạ

Câu chuyện lịch sử 04/08/21, 10:00

Lại nói về phía Tào doanh, sau khi Quan Vũ rời đi, có một số tướng sĩ đề nghị nên đuổi theo bắt Quan Vũ đưa về. Tào Tháo ngăn cản bọn họ, ông nói rằng: “Mỗi người thờ một chủ, không cần đuổi theo”... Tiếp theo Phần 1 Mặc dù ...

Trung Nghĩa Truyện – Triệu Vân (P.2): Phá vạn hùng binh, phò ấu chúa – Diệt nghìn danh tướng, cứu phu nhân

Câu chuyện lịch sử 13/07/21, 05:30

“Xưa nay cứu chúa xông trăm trận; Chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long”... Thế là, tiểu thuyết “Tam Quốc diễn nghĩa” của hơn một ngàn năm sau đã tái hiện lại quá trình kinh tâm động phách khi đó. Tiếp theo Phần 1 Trong chiến trường hỗn loạn vang vọng tiếng chém giết ồn ào, Triệu ...

Trung Nghĩa Truyện – Triệu Vân (P.1): Máu nhuộm chiến bào, thân cứu chủ – Anh hùng, trung nghĩa lại thương dân

Câu chuyện lịch sử 10/07/21, 07:30

Sóng gió nhà Hán thành Tam Quốc, bình trị thiên hạ giao cho ai? Thiếu niên phi ngựa gặp minh công, máu nhuộm chiến bào theo đến cùng... Năm Sơ Bình thứ nhất (năm 190), vì Đổng Trác chuyên quyền làm rối loạn triều chính, khiến cho trời người đều oán ...

End of content

No more pages to load