‘Mạ tốt một nửa lúa, vợ tốt một nửa phúc’ – 7 câu nói của cổ nhân giúp bạn hiểu thấu nhân sinh

Trí huệ cổ nhân 27/04/21, 11:30

7 câu nói của người xưa khiến thế nhân thấy dễ chịu và tỏ tường: 1. Giúp người nên giúp kịp thời, chớ đợi xong chuyện mới giúp Giúp đỡ người khác khi đang xảy ra chuyện hơn là đợi sự việc giải quyết xong rồi mới nói những lời thừa thãi. Ở ...

Trí huệ cổ nhân: Phát nguyện thượng đẳng, kết duyên với người trung đẳng, hưởng phúc của kẻ hạ đẳng

Trí huệ cổ nhân 25/02/21, 07:30

Có một số người, chưa thấy vực thẳm thì không chịu quay đầu, cứ nhất định phải khiến tự thân 'sứt đầu mẻ trán', tự làm khổ chính mình. Nếu làm được tùy thời mà chuyển hướng, không để tâm vào chuyện vụn vặt, có như thế thì việc mới ...

End of content

No more pages to load