Tăng lương cơ bản thêm 60.000 đồng

Khác 02/05/16, 06:25

Từ ngày 1/5/2016, lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sẽ được tăng thêm 60.000 đồng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng. Đây là một trong những nội dung được quy định trong Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm ...

Tăng lương từ 01/01/2015 có hoàn toàn là dấu hiệu tích cực?

Khác 31/12/14, 05:20

Từ 01/01/2015, Nghị định CP về lương tối thiểu vùng sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này có một số điểm mới nổi bật là mức lương tối thiểu vùng được tăng từ 250.000 đến 400.000 đồng/tháng. Thay đổi đáng kể là về phạm vi điều chỉnh áp ...

End of content

No more pages to load