Đạo đức xã hội Trung Quốc trượt dốc không phanh

Khác 06/10/15, 07:15

"Thà ngồi trong xe BMW khóc, còn hơn ngồi trên xe đạp mà cười." Câu nói này đã trở thành châm ngôn sống của người Trung Quốc. Hiện nay người Trung Quốc chạy theo tiền bạc, càng khiến cho "Quan chức đặt dâm lên hàng đầu, thương nhân lấy dâm để thể ...

End of content

No more pages to load