Pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc (P.4): ĐCSTQ lợi dụng Phật giáo để tuyên truyền thống chiến

Câu chuyện lịch sử 24/10/21, 10:00

ĐCSTQ tái chuyển tả khuynh: Đối nội thì “Trung Quốc hóa tôn giáo”, đối ngoại dùng “ngoại giao Phật giáo” tiến hành thống chiến... Tiếp theo Phần 1 2 3 Sau thập kỷ 80, sự dung nhẫn của ĐCSTQ đối với tôn giáo chẳng qua là vì đó là phương sách bất ...

Pháp nạn lớn nhất trong lịch sử Phật giáo TQ (P.3): Từ chiêu bài ‘Phật giáo nhân gian’ đến thủ đoạn ‘Hãm thanh phát đại tài’…

Câu chuyện lịch sử 22/10/21, 07:00

Sự cải tạo của ĐCSTQ đối với Phật giáo đã hạ gục sự tín ngưỡng đối với thăng hoa linh tính và cảnh giới tinh thần của các giáo đồ Phật giáo. “Cải cách khai phóng” của ĐCSTQ khiến người ta nhất loạt chỉ nhìn thấy tiền, mà khẩu hiệu ...

End of content

No more pages to load