Kết tinh Tiếu đàm phong vân (2): ‘Phong kiến’ khác trung ương tập quyền – Thước, khắc bất đồng do thời đại

Câu chuyện lịch sử 18/10/21, 10:00

Nếu xét theo định nghĩa về 'phong kiến' thì những vương triều Việt Nam như Lý, Trần, Hậu Lê, Nguyễn... không phải là thể chế 'phong kiến' mà là 'trung ương tập quyền'... Tiếp theo Kỳ 1 'Phong kiến' khác 'trung ương tập quyền' Khái niệm 'vương triều phong kiến' bắt đầu từ ...

End of content

No more pages to load