California tổ chức diễu hành lớn ủng hộ TT Trump

Thế giới 04/01/21, 13:09

Ngày đầu của năm 2021, Lễ diễu hành Hoa hồng được tổ chức hàng năm ở thành phố Pasadena, California, Hoa Kỳ đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, có một khung cảnh độc đáo trên Đại lộ Colorado, nơi tổ chức Cuộc diễu hành Hoa hồng hàng năm, những người ...

End of content

No more pages to load