Lịch sử mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc

Khác 24/12/14, 23:58

Cuộc tàn sát: Giết người hàng loạt, mổ cướp nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng quan điểm, tác giả Ethan Gutmann, Prometheus Books, 2014, 355 pages Ở ...

End of content

No more pages to load