Dịch bệnh cũng chọn đối tượng lây nhiễm? Câu hỏi khiến các nhà khoa học ‘nhức đầu’

Khoa học - Công nghệ 24/07/19, 22:51

Trong lịch sử, có rất nhiều hiện tượng “dị thường” liên quan đến dịch bệnh không thể giải thích được bằng lý luận truyền thống. Dưới đây là một số câu chuyện như vậy, theo trang Sound of Hope. Nhắc đến dịch bệnh truyền nhiễm, rất nhiều người đều cảm thấy ...

End of content

No more pages to load