Hữu dũng vô mưu, khó thành đại sự

Blog ĐKN 21/01/21, 16:45

“Dũng” là một phẩm hạnh trong phạm trù đạo đức của Khổng Tử, nhưng dũng cảm không phải là ỷ mạnh làm càn, mà là người trí dũng song toàn “Lâm sự mà sợ, hảo mưu mà thành”. Từ xa xưa, con người vẫn luôn ca ngợi và tôn sùng lòng ...

End of content

No more pages to load