Không có gì là không thể buông bỏ được

Văn hóa 20/10/15, 03:33

Có người hỏi hòa thượng: "Tại sao có một số thứ con không thể buông bỏ được?" Vị hòa thượng đã làm một việc... Có một người đàn ông với vẻ mặt khổ sở hỏi một vị hòa thương: "Thưa thầy, có một số thứ và một số người, tại sao ...

End of content

No more pages to load