Trump làm Tổng thống, các con ông sẽ làm gì?

Thế giới 12/11/16, 10:12

Trước mắt Tổng thống đắc cử Trump là 73 ngày chuyển giao quyền lực, thay đổi từ công việc ông chủ Tháp Trump sang thành ông chủ Nhà Trắng. Ông có 5 người con, nên các con ông sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc này. Trong thời gian này, ông đang ...

End of content

No more pages to load